V Slovenskem strokovnem društvu lupinarjev, ki deluje od leta 1999 in združuje preko 180 pridelovalcev žlahtnih orehov v Sloveniji, skrbimo za izobraževanje, strokovno pomoč in svetovanje članom pri napravi nasadov in pridelavi. Spodbujamo zanimanje za nove nasade in si prizadevamo za pospeševanje uživanja zdravih orehov slovenskega porekla.

V nasade uvajamo okolju prijazne tehnologije. Prevladujeta integrirana in ekološka pridelava, ki ju redno preverjajo pooblaščene inštitucije za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu. V primerjavi z velikimi, t.i. ‘industrijskimi’ pridelovalci v tujini, je za naše nasade značilna bolj konservativna, pogosto tudi ročna obdelava in sonaravna pridelava z minimalno uporabo kemičnih sredstev.

Tehnološki postopki, ki jih izvajamo v nasadih ter redno in pravočasno pobiranje in ustrezna dodelava (sušenje in skladiščenje) zagotavljajo dolgotrajno visoko kakovost orehov. Ravno po kakovosti se slovenski orehi iz sortnih nasadov ločijo od večine uvoženih plodov, ki jih najdemo na slovenskem trgu.

Za večjo prepoznavnost orehov, pridelanih v okviru društva, smo na Uradu RS za intelektualno lastnino registrirali blagovni znamki “Slovenski oreh”.

Pod znamko “Slovenski oreh” člani društva ponujamo izključno orehe, pridelane v Sloveniji. Gre za znane in kakovostne žlahtne sorte, ki so primerne za naše podnebje in način pridelave.

oreh-logo1

Blagovno znamko “Slovenski oreh” prepoznamo po znaku (slika), ki prikazuje stilizirano slovensko domačijo z drevesom oreha na dvorišču in simbolično predstavlja tradicionalno zastopanost orehov na slovenskem podeželju.

oreh-logo2

Orehi pridelani po načelu ekološke pridelave sadja, ki je nadzirana s strani pooblaščenih kontrolnih organizacij, so na ekološkem certifikatu dodatno označeni z žigom.

oreh-logo3

Tudi integrirana pridelava orehov je označena z dodatnim z žigom IPS – okolju prijazna (integrirana) pridelava.

Logotip ima pravico uporabiti izključno član društva, ki je pristopil v sistem prodaje pod blagovno znamko “Slovenski oreh”. Pridelovalci se s prevzemom znamke zavezujejo spoštovati mednarodne standarde kakovosti, ki se nanašajo na notranjo in zunanjo kakovost orehov.

Celi orehi v luščini morajo imeti zdravo, suho, nepoškodovano in čisto luščino; jedrca morajo biti čvrsta, zdrava, brez plesni in vidnih tujih primesi; vsebujejo največ 6 % vlage, so brez tujega vonja in okusa ter ne smejo biti žarka.

Glede na kakovost in velikost so plodovi razvrščeni v ekstra, I. ali II. razred. Tržni standardi opredeljujejo tudi načine pakiranja in označevanja plodov.

Pripravila: Peter Aužner, Anita Solar