Sekcija za trženje

Koordinator: Peter Aužner

Sekcija je bila ustanovljena jeseni 2003. Njen prvi koordinator, Andrej Aužner, je za Kmečki glas takole predstavil njeno delovanje: “Namen sekcije je izgraditi prepoznavno blagovno znamko za označevanje orehov in lešnikov, ki jih pridelujejo člani društva. Zaradi velikega interesa pridelovalcev smo se najprej osredotočili na pripravo blagovne znamke za orehe. Zaenkrat ima še delovno ime. Ko bomo znamko tudi pravno zaščitili, bomo javnost o tem obvestili. Orehi pod našo blagovno znamko bodo kontrolirani v času pridelave in preden bodo odpravljeni do kupcev. S tem bomo jamčili kvaliteto pridelave, med katerimi bo tudi ekološka, ki je pri porabnikih vse bolj priljubljena. Ne glede na način pridelave pa se bo kontrolirala tudi kakovost jedrc, ki bodo brez kala, kot sta plesen in žarkost. Načrtujemo, da bodo prvi orehi z blagovno znamko prišli na trg jeseni prihodnje leto” (Kmečki glas, 17. dec. 2003).

Eden od številnih ciljev, ki so si jih člani sekcije zadali, je tudi tržna raziskava o možnostih za prodajo orehov in lešnikov. Pripravili so anketo, ki sprašuje o seznanjenosti porabnikov z lupinastim sadjem, o načinu porabe orehov oz. lešnikov, nakupovalnih navadah… Poslali so jo vsem članom. Da bi bil vzorec vprašanih čim večji in s tem tudi rezultati ankete reprezentativni, naj bi vsak član društva poskrbel, da bi anketo izpolnilo vsaj pet oseb.

Dobili smo 80 izpolnjenih anket. Odgovarjali so člani društva, njihovi sorodniki, znanci, prijatelji … V nadaljnje delo smo vključili študente. Na Biotehniški fakulteti Ljubljana je študentka P. Frelih anketirala 100 prebivalcev Gorenjske (glej podastavitev: Rezultati anket-Frelih-07). Na Fakulteti za kmetijstvo Maribor je bilo v okviru diplomskega dela anketiranih 50 ljudi. Rezultati za prvih 80 in zadnjih 50 anketirancev so podani v predstavitvi Rezultati anket-Rozman-05.

Glavne ugotovitve anketiranja so bile, da anketiranci poznajo dve do tri vrste lupinastega sadja – najpogosteje orehe in lešnike, nekateri še mandlje, kostanj, pistacijo …; da poznajo predvsem veliko kalorično vrednost tega sadja in vedo tudi, da je zdravju koristno. Kupujejo predvsem orehe in lešnike – luščena jedrca ali cele v luščini. Porabijo jih predvsem v pecivih. Nakup je najpogosteje vezan na glavne družinske praznike, božič in veliko noč. Letno porabijo dober kilogram celih orehov, malo manj orehovih jedrc ter okrog tričetrt kilograma celih lešnikov in lešnikovih jedrc na anketiranca. Za nakup se odločajo na osnovi izgleda, cene in porekla plodov; najpogosteje izberejo I. kakovost. Precejšen pomen pripisujejo načinu pridelave. Dobra polovica vprašanih je pripravljena odšteti nekaj več denarja za integrirano ali ekološko pridelane plodove lupinarjev. Preko 80 % vprašanih meni, da bi morali biti orehi in lešniki slovenskega porekla označeni s posebno blagovno znamko.

Blagovni znamki SLOVENSKI OREH in SLOVENSKI LEŠNIK sta bili oblikovani v sodelovanju med člani društva oz. njeno sekcijo za trženje in oblikovalko, gospo Ireno Gubanc. Izdelana sta bila znaka za oreh in lešnik, slogana in različne etikete. Več v poglavjih o posameznih znamkah.