Sekcija za strojno opremo

Koordinator: Tomaž Pliberšek, ing. kmet.

Cilji

 • seznanjanje z mehanizacijo v postopkih pridelave in dodelave orehov, lešnikov in kostanja
 • prilagajanje tipske mehanizacije in opreme našim pridelovalnim razmeram (konfiguracija terena, velikost nasadov, …) in sadnim vrstam
 • uvajanje mehanizacije in opreme v tehnologijo pridelave in dodelave plodov
 • izdelava priporočil za izgradnjo sušilnic za orehe glede na tehnološke normative in velikost slovenskih nasadov oreha

 

Dosedanje delo

 • idejna zasnova, načrtovanje in izdelava stroja za trenje orehov (avtorsko delo Franc Logar, ing. stroj.) in predstavitev delovanja (december 2001)
 • izdelava oz. sodelovanje pri načrtovanju prvih sušilnic za orehe
 • idejna zasnova, načrtovanje in izdelava stroja za drobljenje lešnikov (avtorsko delo Franc Logar)

Delo sekcije 2001

Delovna skupina za pospravilno tehniko orehov (strojna linija za luščenje) 

Koordinator: Ivan Knez, univ. dipl. inž. el.

 Cilji

 • proučiti potrebe in dolgoročne načrte pridelovalcev orehov glede luščenja orehov in eventuelnega nakupa strojne linije
 • zbrati podatke oz. ponudbe za različne linije
 • pripraviti predlog za skupno organiziranost članov, zainteresiranih za skupno strojno linijo

Dosedanje delo

 • Pregled obstoječe opreme različnih svetovnih proizvajalcev (tehnični in finančni vidik)
 • Priprava ankete o interesih in načrtih pridelovalcev glede luščenja

Anketa linija za luscenje orehov