Spletna stran je namenjana strokovni in ljubiteljski dejavnosti. Na spletnih straneh niso dovoljeni komercialni oglasi, uporaba blagovnih znakov ali znamk tretjih ali predstavitev blaga ali storitev tretjih.