S čim smo se ukvarjali

Od 1999 do 2022

1999-2000 

 • strokovna ekskurzija v Francijo, območje Grenobla: raziskovalna postaja za orehe, proizvodni nasadi (avgust 1999)
 • ustanovni občni zbor, Hoče pri Mariboru (december 1999)
 • predavanje: dr. Anita Solar: Temeljni ukrepi za dober začetek rodnosti v mladih nasadih orehov (december 1999)
 • praktični prikaz rezi orehov: nasad Čretnik Štefka in Marjan, Laporje pri Slovenski Bistrici (A. Solar, T. Pliberšek, april 2000)
 • izdaja tehnoloških listov: Bakterijska pegavost orehov in Orehov zavijač (pomlad 2000)
 • 2. občni zbor, Dramlje (december 2000)
 • predavanje: Nande Osojnik: Vloga bakra pri varstvu oreha (december 2000)
 • predavanje: dr. Anita Solar: Spravilo in sušenje orehov (december 2000)
 • izdaja tehnološkega lista Osnove in načini sušenja orehov
 • ustanovitev Sekcije za strojno opremo

 

2001

 •  praktični prikaz rezi orehov: nasad Kramar Marija in Mihael, Kapele pri Brežicah (A. Solar, T. Pliberšek, april 2001)
 • izdaja tehnološkega lista: Rez orehov (april 2001)
 • strokovna ekskurzija na Madžarsko: Budimpešta in območje Blatnega jezera: raziskovalni inštitut in proizvodni nasadi (september 2001)
 • 3. občni zbor: Radeče (december 2001)
 • predavanje: Gordana Veber: Prehrana in gnojenje sadnih rastlin – poudarek na orehu in leski (december 2001)
 • predstavitev dela Sekcije za strojno opremo (T. Pliberšek, december 2001)
 • prikaz delovanja stroja za trenje orehov (Franc Logar, december 2001)

 

2002 

 • praktični prikaz pomlajevanja leske: nasad Rifnik, MEJA in Škoberne, Šentjur pri Celju (Vinko Cvetko, marec 2002)
 • demonstracija rezi oreha: nasad Jarc, Razvanje pri Mariboru (A. Solar, T. Pliberšek, april 2002)
 • tehnološko svetovanje: izdelava sadilnih načrtov za obnove, priporočila za gnojenje nasadov, varstvo,… (stalna naloga)
 • 4. občni zbor: Slivnica pri Mariboru (december 2002)
 • predavanje: Jože Miklavc: Varno delo s fitofarmacevtskimi sredstvi (december 2002)
 • Informacija o novostih pri pridelavi orehov v Franciji (dr. A. Solar, december 2002)

 

2003 

 • Praktični prikaz rezi leske: nasad Jeraj Margareta, Libna pri Krškem (V. Cvetko, marec 2003)
 • Praktični prikaz rezi oreha: nasad Perme Polde, Šmarjeta (A. Solar, T. Pliberšek, april 2003)
 • Ustanovitev sekcije za trženje (oktober 2003)
 • 5. letna skupščina: Šmarje pri Jelšah (december 2003)
 • Predavanje: dr. Marina Pintar: Možnosti in pomen namakanja v pridelavi orehov in lešnikov (dec. 2003)
 • Predstavitev delovanja Sekcije za strojno opremo (T. Pliberšek, dec. 2003)
 • Predstavitev delovanja Sekcije za trženje (Andrej Aužner, dec. 2003)

 

2004 

 • Organizacija in izvedba Dneva lupinarjev na 1. slovenskem sadjarskem kongresu z mednarodno udeležbo (Krško, marec 2004)
 • Pridelava orehov v Španiji: sedanje stanje in perspektive (N. Aleta; marec 2004)
 • Zveza med rastjo, rodnostjo in foliarno prehrano pri orehu (A. Solar, F. Štampar; marec 2004)
 • Vpliv vsebnosti različnih fenolnih spojin na primarno okužbo plodov oreha z bakterijskim ožigom (M. Colarič, F. Štampar, R. Veberič, M. Trobec, M. Hudina, A. Solar; marec 2004)
 • Kakovost strojnega drobljenja plodov pri različnih sortah oreha (T. Pliberšek, F. Logar, A. Solar; marec 2004)
 • Orehi kot vir n-3 maščobnih kislin v humani prehrani (R. Vidrih; marec 2004)
 • Ekonomika integrirane in ekološke pridelave orehov (Č. Rozman, A. Solar, J. Turk; marec 2004)
 • Možnost razmnoževanja pravega kostanja s potaknjenci (G. Osterc, M. Trobec, A. Solar, F. Štampar; marec 2004)
 • Vpliv sorte na deformacijo luščine pri strojnem drobljenju orehov (R. Bernik, A. Solar; marec 2004)
 • Uporedna proučavanja  dveju metoda za ukorenjavanja lijeske (S. Sylanaj, R.A. Zajmi, . Cikaqi; marec 2004)
 • Prikaz rezi orehov: nasad Čretnik Štefka in Marjan, Levič (A. Solar, T, Pliberšek; april 2004)
 • Prikaz delovanja mulčerja INO: Raziskovalno polje za lupinarje Maribor (BF Ljubljana, Izpostava Maribor); S. Kauran, K. Suša; september 2004)

 

2005 

 • 6. letna skupščina s strokovnim posvetom: Zg. Polskava (januar 2005)
 • Predstavitev ukrepov kmetijske politike (S. Rajh, S. Leskovar; KGZS, svetlovalna služba; januar 2005)
 • Pomembni ukrepi v tehnologiji pridelave orehov in lešnikov pri različno starih nasadih (A. Solar; januar 2005)
 • Raziskava o možnostih trženja orehov in lešnikov – rezultati ankete (Č. Rozman; januar 2005)
 • Orehov liker – tradicionalni napitek in vir antioksidantov (F. Štampar; januar 2005)
 • Prikaz rezi orehov: nasad N. Osojnik, Olimje (A. Solar, T. Pliberšek; april 2005)
 • Strokovna ekskurzija v Italijo, NOGALBA Rovigo (A. Solar, september 2005)
 • Ogled linije za mehanizirano spravilo lešnikov, Cuneo, Italija (Solar, Cvetko, Slapšak; sept. 2005)

 

2006 

 • 7. letna skupščina s strokovnim posvetom: Zreče (januar 2006)
 • Orehova muha – razširjenost v Sloveniji in možni ukrepi varstva (A. Solar; januar 2006)
 • Integrirana pridelava orehov in lešnikov (K. Kresnik; januar 2006)
 • Orehov liker – vpliv različnih postopkov priprave na vsebnost antioksidantov (J. Fabčič; januar 2006)
 • Doslednost pri izvajanju glavnih tehnoloških ukrepov v pridelavi orehov in lešnikov (A. Solar; januar 2006)
 • Dosedanje izkušnje pri uvajanju sušilnic orehov (T. Pliberšek, januar 2006)
 • Praktični prikaz rezi orehov, nasad Knez Ivan, Galušak/Sv. Jurij ob Ščavnici (A. Solar, april 2006)
 • Pobiranje orehov v nasadu Ivana in Kristine Jarc, Razvanje; september 2006

 

2007 

 • 8. letna skupščina s strokovnim posvetom: Tremerje (februar 2007)
 • Prve izkušnje z zatiranjem orehove muhe v severovzhodni Sloveniji (J. Miklavc; februar 2007)
 • Senzorično ocenjevanje orehov (M. Colarič; februar 2007)
 • Vpliv sorte in leta na razvoj rodnih poganjkov pri orehu (D. Kelc; februar 2007)
 • Značilnosti pridelave orehov in lešnikov v letu 2006 in dosedanji rezultati selekcije oreha v Sloveniji (A. Solar; februar 2007)
 • Rezultati delovanja sekcije za trženje v letu 2006: blagovna znamka, zgodba o orehu, embalaža (P. Aužner in sodelavci; februar 2007)
 • Predstavitev stolpne sušilnice za orehe (T. Pliberšek; februar 2007)
 • Ustanovitev in zaščita blagovne znamke SLOVENSKI OREH

 

 2008 

 • 9. letna skupščina: Krško (februar 2008) in Dan lupinarjev (v okviru 2. Slovenskega sadjarskega kongresa z mednarodno udeležbo)
 • Pridelava orehov v jugozahodni Franciji (J.P. Prunet; februar 2008)
 • Možnosti trženja lupinastega sadja v Sloveniji (A. Solar, P. Frelih, F. Štampar, Č. Rozman, D. Majkovič; februar 2008)
 • Strategije rodnosti različnih sort oreha (D. Kelc, F. Štampar, A. Solar; februar 2008)
 • Izkušnje z zatiranjem orehove muhe (Rhagoletis completa Cresson) v SV Sloveniji v letu 2007 (J. Miklavc, M. Mešl, B. Matko, A. Solar; februar 2008)
 • Pomen dolgih potaknjencev pri proizvodnji kostanjevih sadik (G. Osterc; februar 2008)
 • Merjenje vlage lešnikov s pomočjo kapacitivnosti (M. Solar, A. Solar; februar 2008)
 • Nastanek oksidacijskih produktov pri skladiščenju mletih orehov (R. Vidrih, E. Zlatič, T. Pušnik, A. Solar, J. Hribar; februar 2008)
 • Vzdrževanje čiste površine pod drevesi v intenzivnem nasadu orehov (A. Solar, T. Pliberšek, R. Holz, P. Zadravec, F. Štampar; februar 2008)
 • Fenologija cvatnje lijeske na području Orahovice (P. Vujevič, T. Jelačič, M. Poljak, Z. Cmelik; februar 2008)
 • Primerjava morfoloških lastnosti plodov treh sort leske (R. Bernik, D. Kastelec; februar 2008; poster)
 • Rezultati selekcije domačega kostanja (A. Solar; februar 2008)
 • Registracija in uvajanje blagovnih znamk Slovenski oreh in Slovenski lešnik; P. Aužner, V. Cvetko, I. Knez, M. Knez, L. Košec, Š. Čretnik, R. Pekošak, A. Solar; februar 2008)
 • COST 873: Bakterijske bolezni koščičarjev in lupinarjev. Predstavitev evropskega projekta (T. Dreo, A. Solar, M. Urbančič Zemljič, I. Zidarič, V. Škerlevaj, V. Knapič; februar 2008)
 • Zveza med vsebnostjo polifenolnih snovi v orehu in občutljivostjo za bakterijsko pegavost (Xanthomonas arboricola pv. juglandis) (J. Jakopič, R. Veberič, F. Štampar, A. Solar; februar 2008)
 • SAFENUT: predstavitev evropskega projekta (leska, mandelj) (A. Solar, J. Jurhar, R. Veberič, F. Štampar, I. Vrhovnik; februar 2008)
 • Prikaz rezi orehov: nasad Slavko Peskar, Črešnjice, Otočec (A. Solar; april 2008)
 • Strokovna ekskurzija: Meja šentjur: ogled nasada leske in linije za sušenje ter luščenje lešnikov; kmetija Rečnik – Pekošak, Zagaj, Ponikva: ogled nasada orehov in sušilnice; september 2008
 • Ustanovitev in zaščita blagovne znamke SLOVENSKI LEŠNIK

 

2009 

 • 10. letna skupščina s strokovnim posvetom: Šentjur pri Celju (januar 2009)
 • Spremljanje pojava orehove muhe v l. 2008 in dveletne izkušnje z zatiranjem (J. Miklavc; januar 2009)
 • Ohranjanje kakovosti lupinastega sadja po obiranju (R. Vidrih; januar 2009)
 • Blagovna znamka Slovenski oreh in Slovenski lešnik – prve izkušnje (P. Aužner in sodelavci Sekcije za trženje; januar 2009)
 • Izgradnja sušilnic za orehe v letu 2008 (T. Pliberšek in sodelavci Sekcije za strojno opremo; januar 2009)
 • Aktualne informacije – spletna stran društva, varstvo oreha in leske (A. Solar; januar 2009)
 • Tehnološki listi (v sliki in besedi): Bakterioze, antraknoza in monilija; Gnomonia in Xanthomonas; Gojitvena rez orehov; Lešnikar in pršica; Orehova muha; Zavijač in modro sitce; Xanthomonas na orehu (A. Solar, feb 2009)
 • Dobra kmetijska praksa gnojenja trajnih nasadov, praktični prikaz (J. Sušin; april 2009)
 • Izračun in priprava škropilne brozge ter izvedba škropljenja, praktični prikaz (J. Miklavc; april 2009)
 • Prikaz rezi orehov: nasad Čretnik Štefka in Marjan, Laporje/Levič (A. Solar, T. Pliberšek; april 2009)
 • Kakovostni standardi za blagovni znamki Slovenski oreh in Slovenski lešnik, delavnica: BF, Poskusno polje za lupinarje Maribor (A. Solar, september 2009)

 

2010 

 • 11. letna skupščina s strokovnim posvetom: Domžale (januar 2010)
 • Dobra kmetijska praksa gnojenja trajnih nasadov (J. Sušin; januar 2010)
 • Aktualna problematika in novosti v pridelavi lupinastega sadja v Sloveniji (A. Solar; januar 2010)
 • Orehovec, kemijske in senzorične lastnosti vzorcev ter degustacija (R. Vidrih; januar 2010)
 • Od ustanovitve do danes – pregled aktivnosti društva (A. Solar, Š. Čretnik, P. Aužner, T. Pliberšek; januar 2010)
 • Škropljenje orehov s škropilnim topom, praktični prikaz (M. Zupan, april 2010)
 • Prikaz rezi orehov: nasad Zupan Marjan, Celestrina (A. Solar, T. Pliberšek; april 2010)
 • Strokovna ekskurzija v Francijo (A. Solar, junij 2010)
 • Tehnološki list Lešniki, kakovostni standardi v sliki in besedi (A. Solar, avg 2010)
 • Tehnološki list Orehi, kakovostni standardi v sliki in besedi (A. Solar, avg. 2010)

 

 

2011 

 • 12. letna skupščina s strokovnim posvetom: Trnovec pri Dramljah (11. februar 2011)
 • Spremljanje orehove muhe v SV Sloveniji in možnosti zatiranja s pripravkom Calypso (J. Miklavc, februar 2011)
 • Davčna zakonodaja in postopki, povezani s pridelavo in prodajo orehov oz. lešnikov (O. Žolger in Z. Irgolič, februar 2011)
 • Pestra fenolna sestava slovenskih lešnikov (J. Jakopič, A. Slatnar; februar 2011)
 • Lupinasto sadje v kulinariki (M. Pajnik, februar 2011)
 • Ukrepi za izboljšanje rodnosti v nasadih orehov in leske (A. Solar, februar 2011)
 • Raba  blagovnih znamk Slovenski oreh in slovenski lešnik – izkušnje in perspektive (P. Aužner, februar 2011)
 • Linija  za strojno luščenje orehov – ponudba in možnosti za nakup (I. Knez, februar 2011).
 • Prikaz rezi orehov: Kmetija Kauran Stanko, Gačnik/Pesnica (A. Solar, april 2011)
 • Pod Gašperjevim kostanjem: domačija Kišek, Močilno pri Radečah (J. Prah, A. Solar, oktober 2011)

 

2012

 • 13. letna skupščina s strokovnm posvetom: kmetija Podpečan, Galicija/Žalec (marec 2012)
 • Rezultati zatiranja orehove muhe v letu 2011 in priporočila za leto 2012 (J. Miklavc, marec 2012)
 • Letni koledar tehnoloških ukrepov v nasadih oreha, leske in kostanja (A. Solar, marec 2012).
 • Praktični prikaz rezi orehov: Kmetija Perša Drago / Rožički vrh, Sv. Jurij ob Ščavnici (A. Solar, april 2012)
 • Predstavitev in ogled nasada leske; prikaz delovanja stroja za pobiranje lešnikov, linije za čiščenje in sušenje: Kmetija Krajnčič Jože, Ivana, Črešnjevec pri Sl. Bistrici (september 2012)
 • Predstavitev proizvodnega programa procesne opreme in reduktorjev ter možnosti rabe v opremi za pridelavo in dodelavo lupinastega sadja (Mihael Rajh, Rajh plus, d.o.o., 15. september 2012)
 • Blagovna znamka Slovenski oreh in Slovenski lešnik: kakovostni standardi in delavnica (A. Solar, september 2012)

 

2013

 • 14. letna skuščina s strokovnim posvetom (Zreče, februar 2013)
 • Pomen apnjenja tal v nasadih lupinarjev (R. Mihelič, feb 2013)
 • Vpliv skladiščenja pri različnih pogojih na kemično sestavo in oksidacijo maščob v mletih orehih (R. Vidrih in sod., feb 2013)
 • Izkušnj s spremljanjem in zatiranjem orehove muhe v letu 2012 (J. Miklavc, feb 2013)
 • Bod’ moja – namaz iz slovenskih lešnikov. Predstavitev projekta s študentskega tekmovanja Ecotrophelia (U. Švegl, M. Zajc, feb 2013)
 • Vpliv rehabilitacije in uravnotežene diete z dodatkom jabolk in orehov na dejavnike tveganja za srčnožilne bolezni pri bolnikih po srčnem infarktu (P. Mlakar, B. Salobir in sod., feb2013)
 • Novosti na področju strojne opreme (I. Knez, V. Klakočar, S. Rožman, A. Pliberšrk, feb 2013)
 • Aktivnosti Sekcije za trženje v letu 2012 (P. Aužner s sod., feb 2013)
 • Praktični prikaz rezi orehov: Kmetija Peskar Slavko, Andreja / Črešnjice, Otočec (A. Solar, april 2013)
 • Prikaz delovanja pršilnika z visokim dometom (I. Karba, Fabijan d.o.o., Ivan Omerzu, Dečno selo, april 2013)
 • Predstavitev ročnih pobiralcev orehov, lešnikov, kostanjev (R. Povhe, april 2013)
 • Strokovna ekskurzija v Francijo, območje Grenobla (oktober 2013)

 

2014

 • Personalizacija blagovnih znamk Slovenski oreh in Slovenski lešnik
 • 15. letna skupščina s strokovnim posvetom (Laško, februar 2014)
 • Izkušnje z zatiranjem orehove muhe v letu 2013 (J. Miklavc, feb 2014)
 • Gospodarski pomen orehovega lesa (B. Valte, feb 2014)
 • Orehovo in lešnikovo olje: vpliv sorte, temperature stiskanja in kakovosti jedrc na vsebnost in kakovost maščob v olju in tropinah (R. Vidrih in sod., feb 2014)
 • Vpliv sorte, T stiskanja in kakovosti jedrc na vsebnost fenolov v orehovem in lešnikovem olju ter pripadajočih tropinah (A. Slatnar, feb 2014)
 • Razmerje olje : tropine pri pridobivanju orehovega in lešnikovega olja v odvisnosti od sorte, T stiskanja in kakovosti jedrc (A. Solar, feb 2014)
 • Bod’ moja – namaz iz slovenskih lešnikov, tržna priložnost (M. Zajc, U. Švegl, feb 2014)
 • Povzetek strokovne ekskurzije v Francijo (A. Solar, feb 2014)
 • Novosti na področju mehanizacije v pridelavi in dodelavi lupinarjev (I. Knez, R. Povhe, J. Krajnčič)
 • Aktivnosti Sekcije za trženje v letu 2013 (P. Aužner in sod., feb 2014)
 • Razstava embaliranih pridelkov in izdelkov iz lupinastega sadja: raba društvenih in/ali individualnih blagovnih znamk (člani društva)
 • Kulinarična razstava jedi in napitkov iz lupinastega sadja: ogled in degustacija (članice in člani društva)
 • Praktični prikaz rezi oreha, kmetija Urbas Vojko, Dobrava pri Stični (A. Solar, april 2014)
 • Izboljšanje tal v nasadih lupinarjev. Raba aktivatorja PRP (M. Sečnik, april 2014)

 

2015

 • 16. letna skupščina s strokovnim posvetom in razstavo (Celje, feb. 2015)
 • Tla Slovenije, njihove lastnosti in primernost za pridelavo orehov, lešnikov in kostanja (M. Zupan, feb 2015)
 • Dostopnost hranil iz tal in gnojenje lupinarjev v konvencionalni in ekološki pridelavi (R. Mihelič, feb 2015)
 • Primer dobre prakse gnojenja leske (D. Gluhić, feb 2015)
 • Orehi in lešniki – slovensko sadje z mnogimi blagodejnimi učinki na zdravje (A. Solar, feb 2015)
 • Pojav in zatiranje orehove muhe v letu 2014 (J. Miklavc, feb 2015)
 • Možnosti namakanja lupinarjev (M. Marovt, feb 2015)
 • Leska in gomoljike (tartufi) (A. Piltaver, feb 2015)
 • Razstava pridelkov in izdelkov lupinastega sadja (članice in člani SSDL, feb 2015)
 • Prvih 15 let Slovenskega strokovnega društva lupinarjev, retrospektiva 1999-2014 (A. Solar in sodelavci, feb 2015)
 • Praktični prikaz rezi orehov, kmetija Križanec Janko, Lokanja vas (A. Solar, april 2015)
 • Razstava opreme in mehanizacije za pridelavo in dodelavo orehov in lešnikov (I. Zgrabljič, J. Kandolf, J. Krajnčič, R. Povhe, S. Peskar, A. Aužner, april 2015)
 • Tehnološki list Program varstva pred orehovo muho (J. Miklavc, A. Solar, julij 2015)

 

2016

 • 17. redna letna skupščina z razstavo in strokovnim posvetom (feb 2016)
 • Formalni okviri pridelave, predelave in prodaje lupinastega sadja; KOPOP ukrepi (M.Bizjak, S.Belaj, MKO, feb 2016)
 • Vpogled v rast in razvoj sadnih rastlin (R. Veberič, feb 2016)
 • Vpliv gnojenja z dušikom in foliarne prehrane leske in oreha na količino in kakovost pridelka (A. Solar) ter na vsebnost fenolov v jedrcih orehov in lešnikov (J. Jakopič, feb 2016)
 • Pomladitvena raz lateralno rodnih sort oreha – preliminarni rezultati (A. Solar, feb 2016)
 • Pomološke in senzorične lastnosti orehov v odvisnosti od časa napada orehove muhe (A. Solar, J. Miklavc, feb 2016)
 • Razstava pridelkov in izdelkov lupinastega sadja (članice in člani SSDL)
 • Pomlajevanje leske v rodnem nasadu (nasad Bizjak Jože in Marko, Črešnjevec pri Sl. Bistrici) ter rez leske v mladosti in prvih letih rodnosti (nasad Krajnčič Jože in Ivana, Črešnjevec) – A. Solar, marec 2016
 • Praktični prikaz rezi oreha, kmetija Turnšek Janko, Šmartno v Rožni dolini (A. Solar, april 2016)

 

2017

 • redna letna skupščina z razstavo in strokovnim posvetom (BF Ljubljana, feb. 2017)
 • Pomen zdravih tal pri vzgoji lupinarjev (T. Bagar, feb. 2017)
 • Ukrepi za uspešno zatiranje orehove muhe in pregled registriranih FFS za lupinarje (J. Miklavc, feb. 2017)
 • Biotično varstvo kostanjeve šiškarice s tujerodnim parazitoidom Torymus sinensis ( Rot, feb. 2017)
 • Rezultati poskusa s prehrano oreha in leske v luči izjemnih vremenskih razmer v letu 2016 (A. Solar, feb. 2017)
 • Blagovni znamki Slovenski oreh in Slovenski lešnik, priložnost za enotni in prepoznavni nastop članstva na trgu (P. Aužner, feb. 2017)
 • Vključevanje lupinastega sadja v sheme pridelave in certificiranja (A. Solar, feb. 2017)
 • Pravilna izvedba sušilnice – pogoj za kakovosten pridelek orehov (T. Pliberšek, feb. 2017)
 • Orehi in lešniki v slovenskem ljudskem izročilu (D. Kunaver, feb. 2017)
 • Praktični prikaz rezi oreha: nasad družine Bogovič, Sremič, Krško (A. Solar, april 2017)
 • Pregled ključnih ukrepov v tehnologiji pridelave orehov in lešnikov v letnem ciklu (A. Solar, april 2017)
 • Delavnica Varstvo orehov pred orehovo muho in tehnološki ukrepi za sanacijo orehov, leske in kostanja po pozebi (J. Miklavc, A. Solar, junij 2017)
 • Predstavitev traktorjev in pršilnika za orehe (V. Urbas, Agromehanika Kranj, sept. 2017)
 • Predstavitev profesionalne linije za trenje in prebiranje orehov firme AMB Rousset Francija ter škropilnice s topom za orehe firme Tifone (S. Peskar, sept. 2017).
 • Predstavitev delovanja namiznega stroja za trenje orehov in linije za trenje in čiščenje orehov (R. Povhe, sept. 2017).
 • Predstavitev prenovljene etikete za orehe in lešnike (blagovni znamki slovenski oreh in Slovenski lešnik (A. Solar, sept. 2017)

 

2018

 • redna letna skupščina z razstavo in strokovnim posvetom (BF Ljubljana, marec 2018)
 • Zaščita trajnih nasadov pred spomladanskimi pozebami (A. Soršak, marec 2018)
 • Izkušnje s spremljanjem in zatiranjem orehove muhe v Sloveniji v letu 2017 in pregled registriranih FFS za lupinarje (J. Miklavc, marec 2018)
 • Halyomorpha halys in druge stenice, ki povzročajo škodo na lupinarjih (M. Rot, marec 2018)
 • Vpliv gnojenja z dušikom in foliarne prehrane na rast in rodnost orehov in leske. (A. Solar, marec 2018)
 • Vpliv lupinastega sadja na zdravje ljudi (M. Strojin, marec 2018)
 • Blagovni znamki Slovenski oreh in Slovenski lešnik, priložnost za prepoznavni nastop na trgu; predstavitev novih etiket (P. Aužner, marec 2018)
 • Pekovski izdelki iz lupinastega sadja: razstava z degustacijo (članice in člani SSDL ter R. Vidrih, marec 2018)
 • Praktični prikaz rezi oreha: nasad družine Kač, Ruše, Petrovče (A. Solar, april 2018)
 • Forum SSDL (M. Perša, april 2018)
 • Pegled ključnih ukrepov v tehnologiji pridelave orehov in lešnikov v spomladanskem obdobju (A. Solar, april 2018)
 • Spomladansko varstvo orehov pred boleznimi in škodljivci (april 2018)
 • Spomladansko varstvo leske pred boleznimi in škodljivci (april 2018)
 • Strokovna ekskurzija na Madžarsko (A. Solar, junij 2018)

 

2019

 • redna letna skupščina z razstavo sort oreha in leske ter strokovnim posvetom (BF Ljubljana, marec 2019)
 • Lupinarji – oreh, leska, kostanj, mandelj. Predstavitev strokovne monografije (A. Solar in S. Dreu, marec 2019)
 • Zatiranje orehove muhe v letu 2018 in program zaščite orehov in leske (J, Miklavc, marec 2019)
 • Propadanje lesk v Sloveniji zaradi okužb s fitoplazmami (N. Mehle, marec 2019)
 • Tehnične možnosti za varstvo lupinarjev (T. Poje, marec 2019)
 • Pridelava in predelava lupinarjev – opredelitev dejavnosti in obdavčitve (V. Velikonja, marec 2019)
 • Izbrana kakovost v sadjarstvu (F. Leskovar, marec 2019)
 • Primer izdelave sušilnice za orehe (T. Pliberšek, marec 2019)
 • Utrinki s strokovne ekskurzije SSDL na Madžarsko (A. Solar, marec 2019)
 • Gozd v slovenskem ljudskem izročilu. Leska in kostanj (D. Kunaver, marec 2019)
 • Praktični prikaz rezi oreha: nasad družine Omerzu, Rucman vrh, Sromlje (A. Solar, april 2019)
 • Prikaz delovanja specialnega mulčerja (bokser), mulčerja z odmično rotacijsko kosilnico in podrahljalnika (INO Brežice, april 2019)
 • Pegled ključnih ukrepov v tehnologiji pridelave orehov in lešnikov v letnem ciklu (A. Solar, april 2019)
 • Delavnica o orehovi muhi (J. Miklavc, A. Skrt, A. Solar, junij 2019)
 • Strokovna ekskurzija v Vipavsko dolino, slovensko Primorje in hrvaško Istro (A. Uršič, E. Kante, I. Vrhovnik, Duboković, junij 2019)
 • Delavnica: Pridobivanje olj iz lupinarjev (R. Vidrih, T. Poje, nov. 2019)

 

2020

 • Praktični prikaz rezi leske: nasad družine Krajnčič, Črešnjevec, Slovenska Bistrica, februar 2020 (A. Solar)
 • Jubilejna skupščina ob 20-letnici društva, razstava sort oreha, leske in kosta nja (BF Ljubljana, marec 2020)
 • Stanje in perspektive v sadjarstvu s poudarkom na lupinarjih (minister dr. J. Podgoršek, marec 2020)
 • Zatiranje orehove muhe v letu 2019 in program zaščite orehov in leske (J. Miklavc, marec 2020)
 • Mikotoksini v sadjarski pridelavi (M. Lešnik, marec 2020)
 • Glivične bolezni lupinarjev (A. Munda, marec 2020)
 • Zdravje in obdelava tal v sadjarski pridelavi (R. Mihelič, marec 2020)
 • Predstavitev dobre prakse v pridelavi orehov (S. Peskar), lešnikov (K. Krajnčič) in kostanja (J. Končar), marec 2020
 • Lupinarji v kulinariki in zdravilstvu, predstavitev knjige članic in članov SSDL (marec 2020)
 • Podelitev priznanj prof. Josipa Priola najzaslužnejšim članom SSDL (marec 2020)
 • Sodelovanje v pstopkih registracij in razširitev registracij FFS za varstvo lupinarjev pred boleznimi in škodljivci (Signum, Madex max, Asset five, Decis, Coragen) (A. Solar, pomlad 2020)
 • E-obvestilo članom o uporabi pripravka Madex max za varstvo orehov pred orehovim in jabolčnim zavijačem (A. Solar, maj 2020)
 • E-obvestilo članom o uporabi pripravka Signum za varstvo orehov in leske pred glivičnimi boleznimi (A. Solar, maj 2020)
 • Tehnološki list Varstvo leske pred stenicami (A. Solar, junij 2020)

 

2021

 • Praktični prikaz rezi orehov: nasad družine Kač, Ruše, Petrovče (A. Solar, marec 2021)
 • Korespondenčna letna skupščina (maj 2021)
 • Varstvo oreha pred boleznimi in škodljivci, tehnološki list (A. Solar, J. Miklavc, maj 2021)
 • Varstvo leske pred boleznimi in škodljivci, tehnološki list (A. Solar, J. Miklavc, maj 2021)