V Slovenskem strokovnem društvu lupinarjev, ki deluje od leta 1999 in združuje preko 180 pridelovalcev žlahtnih lešnikov v Sloveniji, skrbimo za izobraževanje, strokovno pomoč in svetovanje članom pri napravi nasadov in pridelavi. Spodbujamo zanimanje za nove nasade in si prizadevamo za pospeševanje uživanja zdravih lešnikov slovenskega porekla.

V nasade uvajamo okolju prijazne tehnologije. Prevladujeta integrirana in ekološka pridelava, ki ju redno preverjajo pooblaščene inštitucije za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu. V primerjavi z velikimi, t.i. ‘industrijskimi’ pridelovalci v tujini, je za naše nasade značilna bolj konservativna, pogosto tudi ročna obdelava in sonaravna pridelava z minimalno uporabo kemičnih sredstev.

Tehnološki postopki, ki jih izvajamo v nasadih ter redno in pravočasno pobiranje in ustrezna dodelava (sušenje in skladiščenje) zagotavljajo dolgotrajno visoko kakovost lešnikov. Ravno po kakovosti se slovenski lešniki iz sortnih nasadov ločijo od večine uvoženih plodov, ki jih najdemo na slovenskem trgu.

Za večjo prepoznavnost  lešnikov, pridelanih v okviru društva, smo na Uradu RS za intelektualno lastnino registrirali blagovno znamko “Slovenski lešnik”.

Pod znamko “Slovenski lešnik” člani društva ponujamo izključno lešnike, pridelane v Sloveniji. Gre za znane in kakovostne žlahtne sorte, ki so primerne za naše podnebje in način pridelave.

logo-lesnik1

Blagovno znamko “Slovenski lešnik” prepoznamo po znaku (slika), ki prikazuje stilizirano podobo slovenskega kozolca z grmom leske in potokom v ozadju, kar predstavlja naravno razširjenost leske v slovenski krajini.

logo-lesnik2

Lešniki pridelani po načelu ekološke pridelave sadja, ki je nadzirana s strani pooblaščenih kontrolnih organizacij, so na ekološkem certifikatu dodatno označeni z žigom.

logo-lesnik-2

Tudi integrirana pridelava lešnikov je označena z dodatnim z žigom IPS – okolju prijazna (integrirana) pridelava.

Logotip ima pravico uporabiti izključno član društva, ki je pristopil v sistem prodaje pod blagovno znamko “Slovenski lešnik”. Pridelovalci se s prevzemom znamke zavezujejo spoštovati mednarodne standarde kakovosti, ki se nanašajo na notranjo in zunanjo kakovost lešnikov.

Lešnikova jedrca morajo biti čista, zdrava, dobro razvita, brez živih insektov ali vidnih znakov poškodb od insektov, brez plesni, tujega vonja in okusa; ne smejo biti žarka in smejo vsebovati največ 6 % vlage.

Glede na kakovost in velikost so plodovi razvrščeni v ekstra, I. ali II. razred. Tržni standardi opredeljujejo tudi načine pakiranja in označevanja plodov.

Pripravila: Peter Aužner, Anita Solar