• povečano obnovo nasadov s kakovostnimi sadikami preizkušenih sort
  • vpeljavo standardne tehnologije pridelave orehov, lešnikov in kostanjev
  • dokončno vpeljavo principov integrirane oz. ekološke pridelave lupinarjev in vključitev v sistem kontrole in certifikacije
  • izpopolnitev postopkov dodelave plodov (sušenje, sortiranje, luščenje, skladiščenje)
  • izdelavo, registracijo in uporabo blagovnih znamk za slovenski oreh in lešnik
  • enotno pripravo plodov za trg
  • povezan nastop na trgu
  • obveščanje in animacijo potrošnikov