• povečanje obsega pridelave orehov, lešnikov, kostanja in mandlja v Sloveniji
  • vpeljava gospodarnih in okolju prijaznih tehnologij pridelave in dodelave
  • doseganje visoke kakovosti plodov po mednarodnih standardih
  • enoten in prepoznaven nastop na trgu z domačimi blagovnimi znamkami
  • informiranje potrošnikov o sestavi in pomenu rednega uživanja lupinastega sadja za zdravje ljudi