Priznanja

Društvena priznanja so namenjena dolgoletnim članom za njihovo življenjsko delo, kakor tudi za uspehe pri pridelavi, svetovalnem, vzgojnoizobraževalnem in raziskovalnem delu, za inovacije in delo v društvu.
Poimenovali smo jih po prof. Josipu Priolu, ki velja za avtorja enega prvih strokovnih člankov s področja lupinarjev na Slovenskem. Leta 1934 je objavil prispevek Več koščičastega in lupinastega sadja. V njem je govoril o ukrepih, ki jih je Kraljevska banska uprava sprejela za intenzivnejšo vzgojo žlahtnega kostanja in vzgojo ter zaščito domačega oreha. To so bili praktični tečaji o cepljenju kostanja in oskrba s cepiči, ustanovitev treh sejalnic za vzgojo orehovih dreves ter sajenje orehov v drevesnicah kmetijskih zavodov, na šolskih vrtovih, na zasebnih in javnih posestvih. Banska uprava je s posebno uredbo tudi zaščitila domači oreh. Uredba je prepovedovala sečnjo zdravih in rodovitnih orehovih dreves, ki so merila v prsni višini manj kot 50 cm. Sečnja drugih orehovih dreves pa je bila dovoljena samo po predhodni odobritvi občinske uprave. Za vsako posekano drevo je moral posestnik tekom dveh let zasaditi dve mladi orehovi drevesci. Prof. Priol je bil tudi začetnik selekcijskega dela na domačem kostanju, pisal je o vzgoji, razmnoževanju in spravljanju ter skladiščenju in pripravi orehov za trg.

Ob 20. obletnici delovanja društva smo Priznanja prof. Josipa Priola podelili:

Štefki Čretnik za dvajsetletno vestno opravljanje tajniških poslov,
Ivanu Jarcu za dolgoletno aktivno delo na področju pridelave in promocije orehov,
Marku Troštu za dolgoletno aktivno delo na področju drevesničarstva,
Vinku Cvetku za dolgoletno aktivno delo na področju pridelave lešnikov in prenosa znanja,
Francu Logarju za dolgoletno aktivno delo na področju strojne opreme,
Petru Aužnerju za dolgoletno aktivno delo na področju blagovnih znamk, trženja in promocije lupinarjev.