Predstavitev

Društvo povezuje pridelovalce lupinastega sadja - orehov, lešnikov in kostanjev;
strokovnjake s tega področja ter ljubitelje in simpatizerje.

Ob 15. obletnici društva smo v kraktem filmu strnili naše delovanje od ustanovitve dalje.

Kdo smo?

Društvo vključuje 207 članov iz cele Slovenije, nekaj jih je tudi iz Hrvaške.
Ustanovitev društva

Na prvem potovanju v Francijo, avgusta 1999, je dozorela ideja o ustanovitvi društva.
Formalno smo jo potrdili na ustanovnem občnem zboru decembra istega leta v Hočah pri Mariboru.

Delovanje

Znanje in izkušnje pridobivamo z različnimi oblikami izobraževanja. Praktične delavnice, kot je prikaz rezi oreha, so med najbolj obiskanimi in koristnimi.

Organi

Predsednica: dr. Anita Solar, anita.solar23@gmail.com
Tajnik: mag. Aljaž Medič, aljaz.medic@bf.uni-lj.si
Blagajničarka: dr. Metka Hudina, metka.hudina@bf.uni-lj.si
Član: Vlado Klakočar
Član: Jože Krajnčič
Član: Janez Končar

Nadzorni odbor
Ivan Jarc
Marija Kramar
Marjan Čretnik

Častno razsodišče
Franc Logar
Marko Trošt