banner

SLOVENSKI LEŠNIK

 

Blagovno znamko "Slovenski lešnik" je Slovensko strokovno društvo lupinarjev (SSDL) registriralo pri Uradu RS za intelektualno lastnino, da bi pripomoglo k večji prepoznavnosti lešnikov, pridelanih v okviru društva. 

 

Blagovno znamko prepoznamo po znaku, ki prikazuje stilizirano podobo slovenskega kozolca z grmom leske in potokom v ozadju, kar predstavlja naravno razširjenost leske v slovenski krajini.

 

                                      

 

V Slovenskem strokovnem društvu lupinarjev, ki deluje od leta 1999 dalje in združuje preko 120 pridelovalcev žlahtnih lešnikov in orehov v Sloveniji, skrbimo za izobraževanje, strokovno pomoč in svetovanje članom pri napravi nasadov in pridelavi. Spodbujamo zanimanje za nove nasade in si prizadevamo za pospeševanje uživanja zdravih lešnikov in orehov slovenskega porekla.

 

V nasade uvajamo okolju prijazne tehnologije. Prevladujeta integrirana in ekološka pridelava, ki ju redno preverjajo pooblaščene inštitucije za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu. V primerjavi z velikimi, t.i. 'industrijskimi' pridelovalci v tujini, je za naše nasade značilna bolj konservativna, včasih tudi ročna obdelava in sonaravna pridelava z minimalno uporabo kemičnih sredstev. Tehnološki postopki, ki jih izvajamo v nasadih ter redno in pravočasno pobiranje in ustrezna dodelava (sušenje in skladiščenje) zagotavljajo dolgotrajno visoko kakovost lešnikov. Ravno po kakovosti se slovenski lešniki iz sortnih nasadov ločijo od večine uvoženih plodov, ki jih najdemo na slovenskem trgu.

 

Pod znamko "Slovenski lešnik"  člani društva ponujamo izključno lešnike, pridelane v Sloveniji. Gre za znane in kakovostne žlahtne sorte, ki so primerne za naše podnebje in način pridelave.

 

Lešniki, pridelani po načelu integrirane pridelave sadja in nadzirani s strani pooblaščenih kontrolnih organizacij, so dodatno označeni z žigom:

 

                                       

 

Logotip ima pravico uporabiti izključno član društva, ki je pristopil v sistem prodaje pod blagovno znamko "Slovenski lešnik".

 

Pridelovalci se s prevzemom znamke zavezujejo spoštovati mednarodne standarde kakovosti, ki se nanašajo na notranjo in zunanjo kakovost lešnikov.

 

Lešniki kakovostni standardi daljša

 

Lešnikova jedrca morajo biti čista, zdrava, dobro razvita, brez živih insektov ali vidnih znakov poškodb od insektov, brez plesni, tujega vonja in okusa; ne smejo biti žarka in smejo vsebovati največ 6 % vlage.

 

Glede na kakovost in velikost so plodovi razvrščeni v ekstra, I. ali II. razred. Tržni standardi opredeljujejo tudi načine pakiranja in označevanja plodov.

 

Za nadzor nad upoštevanjem standardov skrbi društvo preko usposobljenih kontrolorjev oz. pooblaščene kontrolne organizacije.

 

Pripravila: Peter Aužner, Anita Solar