banner

SLOVENSKI OREH

 

Blagovno znamko "Slovenski oreh" je Slovensko strokovno društvo lupinarjev (SSDL) registriralo pri Uradu RS za intelektualno lastnino, da bi pripomoglo k večji prepoznavnosti orehov, pridelanih v okviru društva. 

 

Blagovno znamko prepoznamo po znaku, ki prikazuje stilizirano domačijo z drevesom oreha na dvorišču, kar predstavlja tradicionalno razširjenost oreha na slovenskem podeželju. 

 

               

 

V SSDL, ki deluje od leta 1999 in združuje preko 120 pridelovalcev žlahtnih orehov in lešnikov v Sloveniji, skrbimo za izobraževanje, strokovno pomoč in svetovanje članom pri napravi nasadov in pridelavi. Spodbujamo zanimanje za nove nasade in si prizadevamo za pospeševanje uživanja zdravih orehov slovenskega porekla.

 

V nasade uvajamo okolju prijazne tehnologije. Prevladujeta integrirana in ekološka pridelava, ki ju redno preverjajo pooblaščene inštitucije za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu. V primerjavi z velikimi, t.i. 'industrijskimi' pridelovalci v tujini, je za naše nasade značilna bolj konservativna, včasih tudi ročna obdelava in sonaravna pridelava z minimalno uporabo kemičnih sredstev. Tehnološki postopki, ki jih izvajamo v nasadih ter redno in pravočasno pobiranje in ustrezna dodelava (sušenje in skladiščenje) zagotavljajo dolgotrajno visoko kakovost orehov. Ravno po kakovosti se slovenski orehi iz sortnih nasadov ločijo od večine uvoženih plodov, ki jih najdemo na slovenskem trgu.

 

Pod znamko "Slovenski oreh" člani društva ponujamo izključno orehe, pridelane v Sloveniji. Gre za znane in kakovostne žlahtne sorte, ki so preizkušene in primerne za naše podnebje in način pridelave.

 

Orehi, pridelani po načelu integrirane pridelave sadja in ekološko pridelani orehi (obe vrsti pridelave sta nadzirani s strani pooblaščenih kontrolnih organizacij), so dodatno označeni z dvema žigoma:

 

                                         

 

Logotip ima pravico uporabiti izključno član društva, ki je pristopil v sistem prodaje pod blagovno znamko "Slovenski oreh".

 

Pridelovalci se s prevzemom znamke zavezujejo spoštovati mednarodne standarde kakovosti, ki se nanašajo na notranjo in zunanjo kakovost orehov.

 Oreh tržni standardi daljša

 

Celi orehi v luščini morajo imeti zdravo, suho, nepoškodovano in čisto luščino; jedrca morajo biti čvrsta, zdrava, brez plesni in vidnih tujih primesi; vsebujejo največ 8 % vlage, so brez tujega vonja in okusa ter ne smejo biti žarka.

 

Glede na kakovost in velikost so plodovi razvrščeni v ekstra, I. ali II. razred. Tržni standardi opredeljujejo tudi načine pakiranja in označevanja plodov.

 

Za nadzor nad upoštevanjem standardov skrbi društvo preko usposobljenih kontrolorjev oz. pooblaščene kontrolne organizacije.

 

Pripravila: Peter Aužner, Anita Solar