banner

Albin Bojanc
Albin Bojanc
Gorenje Karteljevo 18
8000 Novo mesto
telefon:
mobitel:
fax:
bojanc.albin@gmail.com
Albin Likar
Albin Likar
Vrh pri fari 1
1336 Kostel
telefon:
mobitel:
fax:
bine.likar@amis.net
Albin Rojs
Albin Rojs
Mestni vrh 112
2250 Ptuj
telefon:
mobitel:
fax:
albin@ssdl.si
Aleksander Ahaj
Aleksander Ahaj
Sp.Nova vas 7/b
2310 Slovenska Bistrica
telefon:
mobitel:
fax:
aleksander.ahaj@impol.si
Aleksander Gungl
Aleksander Gungl
Zg. Porčič 119
2235 Sv. Trojica
telefon:
mobitel:
fax:
Sandi.Gungl@hrastovec.org
Aleksander Rožman
Aleksander Rožman
Bukovšek 49
8250 Brežice
telefon:
mobitel:
fax:
info@artisk.si
Alen Kolar
Alen Kolar
Krožna pot 9
3212 Vojnik
telefon:
mobitel:
fax:
alen.kolar@gmail.com
Alenka Ferlež Rus
Alenka Ferlež Rus
Na Razgled 6
3230 Šentjur
telefon:
mobitel:
fax:
alenka.ferlez-rus@ihps.si
http://
Alenka Klasinc
Alenka Klasinc
V Kote 1/b
2204 Miklavž na Dravskem polju
telefon:
mobitel:
fax:
klassinc@siol.net
Aleš Jerala
Aleš Jerala
Podbrezje 218
4202 Naklo
telefon:
mobitel:
fax:
jerala.ales@siol.net
Aleš Pliberšek
Aleš Pliberšek
Zavrh 9
2322 Voličina
telefon:
mobitel:
fax:
info@oreh.si
http://www.oreh.si
Aleš Tomič
Aleš Tomič
Strma pot 12, Spiral d.o.o.
3000 Celje
telefon:
mobitel:
fax:
ales.tomic@t-1.si
Aljaž Uršič
Aljaž Uršič
Manče 2/a
5271 VIPAVA
telefon:
mobitel:
fax:
aljaz.ursic@gmail.com
Alojz Dovič
Alojz Dovič
Zg. Pirniče 45c
1215 Medvode
telefon:
mobitel:
fax:
alojz.dovic@domex-el.si
Alojz Kolarič
Alojz Kolarič
Jareninski vrh 1
2221 Jarenina
telefon:
mobitel:
fax:
alojz@ssdl.si
Andrej Aužner
Andrej Aužner
Laze 23/a
3222 Dramlje
telefon:
mobitel:
fax:
andrej.auzner@kovintrade.ru
Andrej Glažar
Andrej Glažar
Dolnja Košana 12
6256 Košana
telefon:
mobitel:
fax:
klavnica@pivka.so
Andrej Ocepek
Andrej Ocepek
Meja d.d.
3230 Šentjur
telefon:
mobitel:
fax:
andrej.ocepek@meja.si
Andrej Smodič
Andrej Smodič
Vučje gomilo 61
9208 Fokovci
telefon:
mobitel:
fax:
andrej.smodic@panvita.si
Andrej Smogavc Cestar
Andrej Smogavc Cestar
Loka 5b
2205 Starše
telefon:
mobitel:
fax:
andrej@sistko.si
Andreja Brence
Andreja Brence
Šmihelska 14
8000 Novo mesto
telefon:
mobitel:
fax:
andreja.brence@gov.si
Andrejka Bauer Lah
Andrejka Bauer Lah

telefon:
mobitel:
fax:
andrejka.bauer@ssdl.si
Anita Solar
Anita Solar
Vinarska 14
2000 Maribor
telefon:
mobitel:
fax:
anita.solar@bf.uni-lj.si
BF Agronomija Raziskovalno polje za lupinarje Maribor
Anita Topole
Anita Topole

telefon:
mobitel:
fax:
anitas@ssdl.si
Anja Pukart
Anja Pukart
Foršt 23
3333 Ljubno ob Savinji
telefon:
mobitel: 031 620 284
fax:
moje.kulture@gmail.com, artpuk@gmail.com
http://mojekulture.webs.com/
 • Juvanje. » Click to zoom ->

  Juvanje.

 • Prvi orehi. » Click to zoom ->

  Prvi orehi.

 • Nasad industrijske konoplje. » Click to zoom ->

  Nasad industrijske konoplje.

Katere kulture gojiti? Starodavne, pozabljene kulturne rastline, ki so prehransko bogate in ekološko neoporečne - orehe in konopljo. Decembra 2011 smo osnovali in zasadili orehov nasad s prvimi 24 sadikami orehov (Lara, Fernor, Franquette), ki se bo z leti še razširil. Maja 2012 smo posejali seme prvega posevka industrijske konoplje v Zgornje Savinjski dolini.
Anton Obrovnik
Anton Obrovnik
Koritno 16
2317 Oplotnica
telefon:
mobitel:
fax:
info@kamnolommeglic.com
Anton Rogina
Anton Rogina
Podgorje 40
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
telefon:
mobitel:
fax:
rogina.anton@yahoo.com
Anton Vahčič
Anton Vahčič
C. Franca Skaze 13
3240 Šmarje pri Jelšah
telefon:
mobitel:
fax:
anton.vahcic@gov.si
Anton Vesič
Anton Vesič
Grablovičeva 56
1000 Ljubljana
telefon:
mobitel:
fax:
mihaela.poropat@gmail.com
Ben Benčič
Ben Benčič
Koroška cesta 214
2351 Kamnica
telefon:
mobitel:
fax:
ben.bencic@triera.net
Benjamin Kramljak
Benjamin Kramljak
Legenska cesta 21
2380 Slovenj Gradec
telefon:
mobitel:
fax:
benjamin.kramljak@gmail.com
Bogdan Hrašar
Bogdan Hrašar
Črni Vrh 48
3304 Tabor
telefon:
mobitel:
fax:
bhrasar@gmail.com
Bogdan Jazbec
Bogdan Jazbec
Lokvica 20
5291 Miren
telefon:
mobitel:
fax:
bogdan@ssdl.si
Bojan Zelenko
Bojan Zelenko
Radomerščak 22
9240 Ljutomer
telefon:
mobitel:
fax:
zeptljutomer@gmail.com
Bojan Živko
Bojan Živko
Hočka 19
2000 Maribor
telefon:
mobitel:
fax:
bojan.zivko@ssdl.si
Bojana Kustura
Bojana Kustura
Šmarjeta 16 a
3272 Rimske Toplice
telefon:
mobitel:
fax:
bojana.kustura@lasko.si
Bojana Leskovec
Bojana Leskovec
Dole 4
5280 Idrija
telefon:
mobitel:
fax:
bojana_leskovec@gmail.com
Boris Belina
Boris Belina
Ritoznoj 77
2310 Slovenska Bistrica
telefon:
mobitel:
fax:
boris.belina@ssdl.si
Boris Kostevc
Boris Kostevc
Gregovce 20
8259 Bizeljsko
telefon:
mobitel:
fax:
boris.kostevc@gmail.com
Boris Slapšak
Boris Slapšak
Vrh 80
8294 Boštanj
telefon:
mobitel:
fax:
anabor@siol.net
Boris Valte
Boris Valte
Foršt 23
3333 Ljubno ob Savinji
telefon:
mobitel:
fax:
boris.valte@zgs.gov.si
Borivoj Vičar
Borivoj Vičar
Prušnikova 3
1000 Ljubljana
telefon:
mobitel:
fax:
borivoj@ssdl.si
Borut Štelcar
Borut Štelcar
Stanetinci 34
2236 Cerkvenjak
telefon:
mobitel:
fax:
borut.stelcar@gmail.com
Boštjan Prah
Boštjan Prah
Šentrupert 37
8232 Šentrupert
telefon:
mobitel:
fax:
bostjanprah4@gmail.com
Branka Radej Koren
Branka Radej Koren
Poklek pri podsredi 15
3257 Podsreda
telefon:
mobitel:
fax:
branka.radej.koren@gmail.com
Branko Gašperič
Branko Gašperič
Resa 26
8351 Straža
telefon:
mobitel:
fax:
brankog@ssdl.si
Branko Hrženjak
Branko Hrženjak
Sernčeva 7
2000 Maribor
telefon:
mobitel:
fax:
branko@ssdl.si
Branko Lapornik
Branko Lapornik
Velike Grahovše 28
3270 Laško
telefon:
mobitel:
fax:
darinka.lapornik@gmail.com
Branko Slapnik
Branko Slapnik
Bistriška cesta 7
1241 Kamnik
telefon:
mobitel:
fax:
info@zakladnicadobrihidej.si
Breda Kupšek
Breda Kupšek
Knezdol 37/b
1420 Trbovlje
telefon:
mobitel:
fax:
breda@ssdl.si
Črtomir Rozman
Črtomir Rozman
Gorišnica 77
2272 Gorišnica
telefon:
mobitel:
fax:
crt.rozman@uni-mb.si
Damijan Kelc
Damijan Kelc
Poljska c. 17
2250 Ptuj
telefon:
mobitel:
fax:
damijan.kelc@gmail.com
Damir Bernardić
Damir Bernardić
Zagorska 14
10294 Dunja Pušća, Hrvatska
telefon:
mobitel:
fax:
damir.bernardic@gmail.com
Damir Gojmerac
Damir Gojmerac
Pravutina 23
Žakanje
telefon:
mobitel: 0038598441311
fax:
damir.gojmerac1@zg.t-com.hr
uzgoj kostanja
Damir Tomič
Damir Tomič
Hotunje 5/b
3232 Ponikva
telefon:
mobitel:
fax:
damir@ssdl.si
Damjan Hojnik
Damjan Hojnik
Ptujska cesta 79
2330 Pragersko
telefon:
mobitel:
fax:
damjan.hojnik@gmail.com
Danijel Baša
Danijel Baša
Vučja Gomila 33
9208 Fokovci
telefon:
mobitel:
fax:
basa.dani@gmail.com
Darko Gorišek
Darko Gorišek
C. oktoberskih žrtev 62
8310 Šentjernej
telefon:
mobitel:
fax:
darko.gorišek@gzs.si
Darko Kodrič
Darko Kodrič, ART PROJEKT
Savinjska c. 14
1420 Trbovlje
telefon:
mobitel:
fax:
darko.kodric@artprojekt.info
Darko Krošelj
Darko Krošelj

telefon:
mobitel:
fax:
darko@darsad.net
Davor Gajser
Davor Gajser
Krožna pot 9/e
2312 Orehova vas
telefon:
mobitel:
fax:
davor.gajser@gmail.com
Davorin Kocbek
Davorin Kocbek
Cerkvenjak 15
2236 Cerkvenjak
telefon:
mobitel:
fax:
davorin.kocbek@gmail.com
Dean Damjanovič
Dean Damjanovič
Bilje 22
2000 Maribor
telefon:
mobitel:
fax:
dean_damjanovič@zvkds.si
Dejan Klemenčič
Dejan Klemenčič
Glavna u.107, Dokležovje
9231 BELTINCI
telefon:
mobitel:
fax:
d.k.klemencic@gmail.com
Dejan Napast
Dejan Napast
Spodnji gaj pri Pragerskem 40
2331 Pragesko
telefon:
mobitel:
fax:
ursha.repnik@gmail.com
Domagoj Dropulić
Domagoj Dropulić
Mihajla Klajna 14
31309 KNEŽEVI VINOGRADI, Hrvatska
telefon:
mobitel:
fax:
domagoj.dropulic@xnet.hr
Dorian Semenič
Dorian Semenič
Koroška c. 190
2351 Kamnica
telefon:
mobitel:
fax:
info@colligo.si
Drago Arzenšek
Drago Arzenšek
Zg. Selce 18
3232 Ponikva
telefon:
mobitel:
fax:
dragoa@ssdl.si
Drago Božič
Drago Božič
Osredek 3
8270 Krško
telefon:
mobitel:
fax:
drago@ssdl.si
http://
Drago Kocjan
Drago Kocjan
Žirje 1
6210 Sežana
telefon:
mobitel:
fax:
drago.kocjan@siol.net
Drago Kurnik
Drago Kurnik
Zavrh 3
2322 Voličina
telefon:
mobitel:
fax:
nada.najdek@amis.net
Drago Perša
Drago Perša
Črešnjevci 154
9250 Gornja Radgona
telefon:
mobitel:
fax:
drago.persa@ssdl.si
Drago Sila
Drago Sila
Rimska cesta 23
8210 Trebnje
telefon:
mobitel:
fax:
siladrago@gmail.com
Draženka Storjak
Draženka Storjak
Razdvor 19
Kumrovec
telefon:
mobitel:
fax:
draženka.storjak@ssdl.si
Dušan Habjanič
Dušan Habjanič
Volmerjeva ul. 20
2250 Ptuj
telefon:
mobitel:
fax:
dusan.habjanic@ssdl.si
Dušan Škrlj
Dušan Škrlj
Zavrhek 7
6217 Vremski Britof
telefon:
mobitel:
fax:
dusan@ssdl.si
Edvard Cvetko
Edvard Cvetko
Polenšak 19
2257 Polenšak
telefon:
mobitel:
fax:
edvard.cvetko@teleing.com
Edvard Kiker
Edvard Kiker
Meznaričeva 15/a
2000 Maribor
telefon:
mobitel:
fax:
edvard.kiker@uni-mb.si
Elizabeta Gruber
Elizabeta Gruber
Einspielerjeva 28
2000 maribor
telefon:
mobitel:
fax:
elizabeta@ssdl.si
Erika Mihelač
Erika Mihelač
Dolane 13
2282 Cirkulane
telefon:
mobitel:
fax:
erika@ssdl.si
Erna Skok
Erna Skok
Rošpoh 94
2351 Kamnica
telefon:
mobitel:
fax:
beno.skok@siol.net
Ernest Kante
Ernest Kante
Šempas 17/a
5261 Šempas
telefon: +386 53078611
mobitel: +386 041679227
fax:
ernest@kerinba.si
http://
Filip Breskvar
Filip Breskvar
Soteška pot 84
1231 Ljubljana - Črnuče
telefon:
mobitel:
fax:
filip.breskvarc@gmail.com
Franc Ažman
Franc Ažman
Gabrščkova 113
1000 Ljubljana
telefon:
mobitel:
fax:
okrog.lo@gmail.com
Franc Hriberšek
Franc Hriberšek
Presika 8/d
9240 Ljutomer
telefon:
mobitel:
fax:
franc.hribersek@siol.net
Franc Lešnik
Franc Lešnik
Visole12
2310 Slovenska Bistrica
telefon:
mobitel:
fax:
gabercbranko@gmail.com
Franc Logar
Franc logar
Lepa pot 13
3000 Celje
telefon:
mobitel:
fax:
franclogar@gmail.com
Franc Ozmec
Franc Ozmec
Sodinci 16
2274 Velika Nedelja
telefon:
mobitel:
fax:
ozmec.franc@teleing.com
Franc Škoberne
Franc Škoberne
C. na brdo 5
3230 Šentjur
telefon:
mobitel:
fax:
leja.skoberne@siol.net
Franci Štampar
Franci Štampar
Jamnikarjeva 101 BF Agronomij
1111 Ljubljana
telefon:
mobitel:
fax:
franci.stampar@bf.uni-lj.si
Gabrijel Bajsič
Gabrijel Bajsič
Gačnik 61
2211 Pesnica
telefon:
mobitel:
fax:
gabrijel@ssdl.si
http://
Goran Colev
Goran Colev
Milke Trnine 16
4000 Čakovec, Hrvaška
telefon:
mobitel:
fax:
petar.colev@ck.t-com.hr
http://
Goran Žlahtič
Goran Žlahtič
Kočevska cesta 148
1291 Škofljica
telefon:
mobitel:
fax:
goran.zlahtic@gmail.com
Gorazd Bračun
Gorazd Bračun
Župančičeva ulica 11
1000 Ljubljana
telefon:
mobitel:
fax:
gorazd@burjahotels.com
Gregor Kačič
Gregor Kačič
Podgorje 8
2381 Podgorje
telefon:
mobitel:
fax:
grega.kacic@siol.net
Gregor Nikolić
Gregor Nikolič
Borova vas 6
2000 Maribor
telefon:
mobitel:
fax:
gregor.nikolic@um.si
http://
Igor Trčak
Igor Trčak
Gosposvetska cesta 37
2000 Maribor
telefon:
mobitel:
fax:
igor.trcak@ssdl.si
Ivan Furlan
Ivan Furlan
Neubergerjeva 3
1000 Ljubljana
telefon:
mobitel:
fax:
ivan.furlan@modri-sistemi.com
Ivan Jarc
Ivan Jarc
Rogoška c. 54, Rogoza
2204 Miklavž na Dravskem polju
telefon:
mobitel:
fax:
ivan@ssdl.si
Ivan Knez
Ivan Knez
Ptujska 80
2204 Miklavž na Dravskem polju
telefon:
mobitel:
fax:
ivan.knez@dem.si
Ivan Novak
Ivan Novak
Nade Kovačič 3
2204 Miklavž na Dravskem polju
telefon:
mobitel:
fax:
ivann@ssdl.si
Ivan Omerzu
Ivan Omerzu
Dečno selo 15
8253 Artiče
telefon:
mobitel:
fax:
info@mana-omerzu.si
Ivan Podbregar
Ivan Podbregar
Ojstriška vas 47
3304 Tabor
telefon:
mobitel:
fax:
ivanp@ssdl.si
Ivan Zemljič
Ivan Zemljič
Pavlovski vrh 49/a
2270 Ormož
telefon:
mobitel:
fax:
ivan.zemljic@ssdl.si
Ivan Žižek
Ivan Žižek
Trg bana Jelačiča 11
40326 Sveta Marija, Hrvatska
telefon:
mobitel:
fax:
ivan.žižek@rasadnikzizek.hr
http://
Ivana Krajnčič
Ivana Krajnčič
Črešnjevec 105/a
2310 Slovenska Bistrica
telefon:
mobitel:
fax:
ivana.krajncic@ssdl.si
Jakob Stržinar
Jakob Stržinar
Gradišče 1
1360 Vrhnika
telefon:
mobitel:
fax:
jakob.strzinar@ssdl.si
Jakob Verk
Jakob Verk
Knezdol 25
1420 Trbovlje
telefon:
mobitel:
fax:
jakob.verk@netsi.net
Janez Zver
Janez Zver

telefon:
mobitel:
fax:
info@hermes-es.si
Janez Končar
Janez Končar
Gabrje pri Jančah 1
1129 Ljubljana Zalog
telefon:
mobitel:
fax:
janez.koncar@ssdl.si
Janez Novak
Janez Novak
Ulica 1a
1000 Ljubljana
telefon: 01 123 123 12
mobitel: 041 123 123
fax: 01 321 321 32
janez@test.si
http://www.domena.si
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed odio velit, euismod non fringilla sed, ultricies in felis. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Etiam sagittis mi non magna pretium molestie in vitae odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed odio velit, euismod non fringilla sed, ultricies in felis. Vestibulum
Janez Pleško
Janez Pleško
Prapreška pot 11
8222 Otočec
telefon:
mobitel:
fax:
janezp@ssdl.si
Janez Veržun
Janez Veržun
Črniče 155
2370 Dravograd
telefon:
mobitel:
fax:
janez.verzun@gmail.com
Janko Grobin
Janko Grobin

telefon:
mobitel:
fax:
janko.grobin@ssdl.si
Janko Križanec
Janko Križanec
Lokanja vas 1/a
2310 Slovenska Bistrica
telefon:
mobitel:
fax:
janko.krizanec@amis.net
Janko Štifter
Janko Štifter
Erjavčeva 1, Vir
1230 Domžale
telefon:
mobitel: 041 676 920
fax:
janko.stifter@magus.si
Janko Turnšek
Janko Turnšek

telefon:
mobitel:
fax:
jt@t-1.si
Jože Barbo
Jože Barbo
Mali Kal 11
8216 Mirna Peč
telefon:
mobitel:
fax:
barbo@sadjarstvo.com
http://
Jože Bizjak
Jože Bizjak
Črešnjevec 25
2310 Slovenska Bistrica
telefon:
mobitel:
fax:
marko@grabiz.si
http://
Jože Kandolf
Jože Kandolf
Pod Javorjem 24
1410 Dol pri Hrastniku
telefon:
mobitel:
fax:
joze.kandolf@gmail.com
Jože Košič
Jože košič
Škalce 98
3210 Slovenske Konjice
telefon:
mobitel:
fax:
joze.kosic@ssdl.si
Jože Krajnčič
Jože Krajnčič
Črešnjevec 105/a
2310 Slovenska Bistrica
telefon:
mobitel:
fax:
klemen.krajncic@siol.net
Joze Krašovec
Joze Krašovec
Orehovec 34
8311 Kostanjevica
telefon:
mobitel:
fax:
joze@inobrezice.si
Jože Polajžar
Jože Polajžar
Nadole 32
2287 Žetale
telefon:
mobitel:
fax:
jozep@ssdl.si
Jože Pukmeister
Jože Pukmeister
Pesniški dvor 11
2211 Pesnica
telefon:
mobitel:
fax:
joze.pukmeister@ssdl.si
Jože Sirotka
Jože Sirotka
Rumanja vas 12
8351 Straža
telefon:
mobitel:
fax:
joze.sirotka@gmail.com
Jože Zorko
Jože Zorko
Družinska vas 1
8220 Šmarješke toplice
telefon:
mobitel:
fax:
jozez@ssdl.si
Jožef Hudina
Jožef Hudina
Zagaj 5
3256 Bistrica ob Sotli
telefon:
mobitel:
fax:
jozef@ssdl.si
Jožica Slatinšek
Jožica Slatinšek
Cesta Miloša Zidanška
3230 Šentjur
telefon:
mobitel:
fax:
jozica.slatinsek@ssdl.si
Judita Polegeg
Judita Polegeg
Cankarjeva 11
2230 Lenart v Slovenskih Goricah
telefon:
mobitel:
fax:
judita.polegeg@gmail.com
Jure Marn
Jure Marn
Rošpoh - del 53
2351 Kamnica
telefon:
mobitel:
fax:
mail@marn.si
Jure Štanta
Jure Štanta
Puštal 92
4220 ŠKOFJA LOKA
telefon:
mobitel:
fax:
jure.vrt@gmail.com
Jurij Fašalek
Jurij Fašalek
Štajngrob 40
8297 Šentjanž
telefon:
mobitel:
fax:
jurij.fasalek@gmail.com
Justina Kus
Justina kus
Dobrova ob Krki 23/a
8312 Podbočje
telefon:
mobitel:
fax:
justina@ssdl.si
Justina Polovič
Justina Polovič
Gornji Lenart 3
8250 BREŽICE
telefon:
mobitel:
fax:
jpolovic@ssdl.si
Karel Lajmiš
Karel Lajmiš
Laze v Tuhinju 23
1219 LAZE V TUHINJU
telefon:
mobitel:
fax:
karel.lajmis@gmail.com
Karel Tomšič
Karel Tomšič
C. Cirila Kosmača 66
1211 Ljubljana-Šmartno
telefon:
mobitel:
fax:
karel@ssdl.si
Klemen Krajnčič
Klemen Krajnčič
Črešnjevec 105/a
2310 Slovenska Bistrica
telefon:
mobitel:
fax:
klemen.krajncic@siol.net
Klemen Vodnjov
Klemen Vodnjov
Zagrič 2
1276 Primskovo
telefon:
mobitel:
fax:
klemen.vodnjov@rambler.ru
Ladislav Košec
Ladislav Košec
Ločica ob Savinji, Brinska 4
3313 Polzela
telefon:
mobitel:
fax:
lado.kosec@telemach.net
Leontina Vrečko
Leontina Vrečko
Frankolovo 56
3213 Frankolovo
telefon:
mobitel:
fax:
leontina-vrecko@yahoo.com
http://
Ljudmila Breskvar
Ljudmila Breskvar
Soteška pot 84
1231 Ljubljana - Črnuče
telefon:
mobitel:
fax:
franc.breskvar@gmail.com
Lojze Prijatelj
Lojze Prijatelj
česnova 13
3000 Celje
telefon: 02 563214
mobitel: 031 569135
fax:
lojzep@gmail.com
http://
Lucija Grahor
Lucija Grahor
Črešnjevec 25
2352 Selnica ob Dravi
telefon:
mobitel:
fax:
sadjarstvo.lenart@siol.net
Ludvik Bračko
Ludvik Bračko
Celestrina 6c
2229 Malečnik
telefon:
mobitel:
fax:
ludvikbracko@gmail.com
Ludvik Kupšek
Ludvik Kupšek
Knezdol 37/b
1420 Trbovlje
telefon:
mobitel:
fax:
ludvik.kupsek@gmail.com
Luka Merkez
Luka Merkez
Cankarjeva 4/d
4270 Jesenice
telefon:
mobitel:
fax:
luka.merkez@siol.net
LUPINAR
LUPINAR
Orehova 2
Leskova vas
telefon:
mobitel:
fax:
LUPINAR@ssdl.si
 • nasad » Click to zoom ->

  nasad

 • celofan » Click to zoom ->

  celofan

 • Košarica » Click to zoom ->

  Košarica

Med lupinarji so oreh, lešnik, kostanj in mandelj
Magdalena Krošelj
Magdalena Krošelj
Pot na Polšco 47/a
8270 Krško
telefon:
mobitel:
fax:
magdalena.kroselj@krsko.si
Maja Knez
Maja Knez
Ptujska 80
2204 Miklavž na Dravskem polju
telefon:
mobitel:
fax:
angela.knez@triera.net
Maja Lazarevič
Maja Lazarevič
Grad 190 E
9264 Grad
telefon:
mobitel:
fax:
maja.lazarevič@agrosaat.si
Maja Velikonja
Maja Velikonja
Brdce 38
1431 Dol pri Hrastniku
telefon:
mobitel: 031669661
fax:
maja.velikonja@gov.si
Majda Bagar Povše
Majda Bagar Povše
Gregorčičeva 59
9000 Murska Sobota
telefon:
mobitel:
fax:
majda.bagar-povse@guest.arnes.si
http://
Majda Lukner
Majda Lukner
Legeričeva ulica 6
2270 Ormož
telefon:
mobitel:
fax:
mlukner@ssdl
http://
Maksimiljan Prah
Maksimiljan Prah
Kvedrova 40, Gaj
2331 Pragersko
telefon:
mobitel:
fax:
maksimiljan.prah@gmail.com
Manca Omerzu
Manca Omerzu
Dečno selo 15
8253 Artiče
telefon:
mobitel: 031601981
fax:
kmetija.omerzu@gmail.com
www.kmetija-omerzu.si
Margareta Jeraj Kunc
Margareta Jeraj Kunc
Ul. Bratov Učakar 58
1000 Ljubljana
telefon:
mobitel:
fax:
margareta@ssdl.si
Marija Glavinič
Damijan Kelc

telefon:
mobitel:
fax:
mgm.glavinic@gmail.com
Marija Kramar
Marija Kramar
Jereslavec 1/a
8258 Kapele
telefon:
mobitel:
fax:
mimicakramar@gmail.com
Marija Srblin
Marija Srblin
Belingerjeva ul. 19
2352 Selnica ob Dravi
telefon:
mobitel:
fax:
soven@siol.net
Marijan Posl
Marijan Posl
Zg. Korena 24
2242 Zgornja Korena
telefon:
mobitel:
fax:
posl@siol.net
Marjan Čretnik
Marjan Čretnik
Levič 25
2318 Laporje
telefon:
mobitel:
fax:
marjan.cretnik@impol.si
http://
Marjan Mlakar
Marjan Mlakar
Zabukovje pri Raki 8
8274 Raka
telefon:
mobitel:
fax:
marjan.mlakar6@gmail.com
Marjan Rituper
Marjan Rituper
Suhi vrh 72
9208 Fokovci
telefon:
mobitel:
fax:
marjan.rituper@ssdl.si
Marjan Zgrabljič
Marjan Zgrabljič
Ul. 22. junija 9, Petišovci
9220 LENDAVA
telefon:
mobitel:
fax:
zgrabljic.sp@gmail.com
Marjan Zupan
Marjan Zupan
Celestrina 3
2229 Malečnik
telefon:
mobitel:
fax:
marjanz@ssdl.si
Marko Bizjak
Marko Bizjak
Črešnjevec 25
2310 Slovenska Bistrica
telefon:
mobitel:
fax:
marko@grabiz.si
http://
Marko Krajnc
Marko Krajnc
Padežnikova 11
2000 Maribor
telefon:
mobitel:
fax:
marko.krajnc@gmail.com
Marko Trošt
Marko Trošt
Lozice 14
5272 Podnanos
telefon:
mobitel:
fax:
marko.trost@ssdl.si
Marko Vrhovšek
Marko Vrhovšek
Dolnja Stara Vas 22
8310 Šentjernej
telefon:
mobitel:
fax:
lokos@planet.si
Marta Turnšek
Marta Turnšek

3000 Celje
telefon:
mobitel:
fax:
marta@turnsek.net
Martin Ficko
Martin Ficko
Na razgled 6
3230 ROGAŠOVCI
telefon:
mobitel:
fax:
martin.ficko@gmail.com
Martin Pavlin
Martin Pavlin
Slepšek 4
8230 Mokronog
telefon:
mobitel:
fax:
martin.pavlin@siol.net
Martin Pečarič
Martin Pečarič

telefon:
mobitel:
fax:
oljarna.pecaric@gmail.com
Martin Tomažin
Martin Tomažin
Skalna ulica 23
8222 Otočec
telefon:
mobitel:
fax:
tine.falcon@gmail.com
Matevž Klančnik
Matevž Klančnik
Podgorje 10
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
telefon:
mobitel:
fax:
klancnik.matevz@gmail.com
Matic Kač
Matic Kač
Ruše 6A
3301 Petrovče
telefon:
mobitel:
fax:
kacmatic@gmail.com
Matic Leskošek
Matic Leskošek
Galicija 73 e
3310 Žalec
telefon:
mobitel:
fax:
leskosek@siol.net
Matjaž Bogovič
Matjaž Bogovič
Sremič 64
8270 Krško
telefon:
mobitel:
fax:
matjaz.bogovic@policija.si
Matjaž Cerjak
Matjaž Cerjak
Račja vas 26
8263 Cerklje ob Krki
telefon:
mobitel:
fax:
matjaz.cerjak@cerjak.si
Matjaž Habjanič
Matjaž Habjanič
Zakl 37
Podlehnik
telefon:
mobitel:
fax:
matjaz.habjanic@luptuj.org
Matjaž Juteršek
Matjaž Juteršek
Gotovlje 143
3310 ŽALEC
telefon:
mobitel:
fax:
matjaz.jutersek65@gmail.com,
ZKST.DIR@SIOL.NET
Matjaž Polovič
Matjaž Polovič
Gornji Lenart 3
8250 BREŽICE
telefon:
mobitel:
fax:
jpolovic@nkbm.si
Matjaž Strojin
Matjaž Strojin
Mihovica 17
8310 Šentjernej
telefon:
mobitel:
fax:
ma.strojin@gmail.com
Matjaž Turinek
Matjaž Turinek
Jareninski dol 4a
2221 Jarenina
telefon:
mobitel:
fax:
matjaz.turinek@uni-mb.si
Matjaž Zakošek
Matjaž Zakošek, EKOLOŠKA KM
Lesično 69/c
3261 Lesično
telefon:
mobitel:
fax:
matjaz.zakosek@triglav.si
Metka Frelih Hlade
Metka Frelih Hlade
plintovec 33/b
2201 Zgornja Kungota
telefon:
mobitel:
fax:
metka.frelih.h@gmail.com
Metka Hudina
Metka Hudina
Zagaj 5
3256 Bistrica ob Sotli
telefon:
mobitel:
fax:
metka.hudina@bf.uni-lj.si
Metod Černoša
Metod Černoša
Vid Ivanuševa 3
3250 Rogaška Slatina
telefon:
mobitel:
fax:
metod@ssdl.si
Miha Blatnik
Miha Blatnik
Mošnje 37
4240 Radovljica
telefon:
mobitel:
fax:
miha.blatnik@gmail.com
Miha Curk
Miha Curk
Jelovškova 15
1000 Ljubljana
telefon:
mobitel:
fax:
curk@curkarhitektura.si
Miha Marovt
Miha Marovt
Parižlje 28
3314 Braslovče
telefon:
mobitel:
fax:
info@marovt-sistemi.si
Miha Sečnik
Miha Sečnik
PRP tecnol, Celjska 24/b
2312 Vojnik
telefon:
mobitel:
fax:
miha.secnik@gmail.com
Mihael Klavžar
Mihael Klavžar
Cesta Jaka Platiše 13
4000 Kranj
telefon:
mobitel:
fax:
mihael.klavzar@gmail.com
Milan Junkar
Milan Junkar
Dobrova pod Rako 2
8274 Raka
telefon:
mobitel:
fax:
milan.junkar@ssdl.si
Milena Krajnc
Milena Krajnc
Vremska gorca 44
3255 BUČE
telefon:
mobitel:
fax:
milena.krajnc@ce.kgzs.si
Miloš Bezenšek
Miloš Bezenšek
Črešnjice 8/a
3213 Frankolovo
telefon:
mobitel:
fax:
milos.bezensek@siol.net
http://
Miran Jezovšek
Miran Jezovšek
Slivnica pri Celju 14
3263 Gorica pri Slivnici
telefon:
mobitel: 041863094
fax:
tina56@volja.net
Miran Pregelj
Miran Pregelj
Mohorini 29/b
5292 Renče
telefon:
mobitel:
fax:
miran.pregelj@hit.si
Miran Raduha
Miran Raduha
Kapelski Vrh 77
9252 Radenci
telefon:
mobitel:
fax:
miran.raduha@ssdl.si
Mirko Vidovič
Mirko Vidovič

telefon:
mobitel:
fax:
mirko.vidovic@ssdl.si
Miroslav Rotovnik
Miroslav Rotovnik
Gotovlje 45/a
3310 Žalec
telefon:
mobitel:
fax:
pri.mlinarju@gmail.com
Miroslav Šimunjak
Miroslav Šimunjak
Podundek 3
10296 Luka, Hrvatska
telefon:
mobitel:
fax:
miroslavsimunjak@gmail.hr
Mitja Perša
Mitja Perša
Črešnjevci 154
9250 Gornja Radgona
telefon:
mobitel:
fax:
mitja.persa@gmail.com
Mitja Solar
Mitja Solar

telefon: 02 60 40 010
mobitel:
fax:

http://
 • Cvetenje leske » Click to zoom ->

  Cvetenje leske

 • Embalaža » Click to zoom ->

  Embalaža

 • Pobiranje » Click to zoom ->

  Pobiranje

Nasad leske
Nada Žaja
Nada Žaja
Gačnik 20
2211 Pesnica
telefon:
mobitel:
fax:
sanja.zaja@gmail.com
Nada Zidovnik
Nada Zidovnik
Leskovec 43
2331 Pragersko
telefon:
mobitel:
fax:
nzidovnik@gmail.com
Nande Osojnik
Nande Osojnik
Olimije 76
3254 podčetrtek
telefon:
mobitel:
fax:
nosojnik@mail.amis.net
Natalija Horvat
Natalija Horvat
Aškerčeva 9
3250 Rogaška Slatina
telefon:
mobitel:
fax:
natalija.horvat1@guest.arnes.si
Nataša Ivanc
Nataša Ivanc
Šmartno na Pohorju
2315 Šmartno na Pohorju
telefon:
mobitel:
fax:
natasa.ivanc@gmail.com
Niko Novak
Niko Novak
Mala sela 2
8341 Mala sela
telefon:
mobitel:
fax:
niko@ssdl.si
Nina Froggat
Nina Froggat
Seča 179/a
6320 Portorož
telefon:
mobitel:
fax:
ninafroggatt@gmail.com
Otmar Dvoršek
Otmar Dvoršek
Ogljenšak 16/a
2314 Zgornja Polskava
telefon:
mobitel:
fax:
otmard@ssdl.si
Ožbej Koseljnik
Ožbej Koseljnik
Brdinje 34/a
2394 Kotlje
telefon:
mobitel:
fax:
ozbej.koseljnik@konum.si
Pavel, Marta Lajmiš
Pavel, Marta Lajmiš
Laze v Tuhinju 23
1219 LAZE V TUHINJU
telefon:
mobitel:
fax:
marta.lajmis@gmail.com
Peter Aužner
Peter Aužner
Laze 23/a
3222 Dramlje
telefon:
mobitel:
fax:
peter.auzner@siol.net
Peter Gruber
Peter Gruber
Einspielerjeva 28
2000 Maribor
telefon:
mobitel:
fax:
peter@ssdl.si
Peter Molan
Peter Molan
Predikat d.o.o., Zdole 69
8272 Zdole
telefon:
mobitel:
fax:
peter.molan@predikat.si
Peter Zupan
Peter Zupan
Gradnikova 63
4240 Radovljica
telefon:
mobitel:
fax:
zupanprom@yahoo.com
Petra Voršič
Petra Peršak Voršič
Ulica Bratka Krefta 27
9244 Sv. Jurij ob Ščavnici
telefon:
mobitel:
fax:
petra.vorsic@siol.net
Polde Perme
Polde Perme
Šmarjeta 40
8220 Šmarjške Toplice
telefon: 07 / 3073 551
mobitel: 031 / 382 240
fax:
polde.perme@gmail.com
Orehov nasad z ~350 orehi
Radica Kosi
Radica Kosi
Ul.Pohorskega bataljona 1
2342 Ruše
telefon:
mobitel:
fax:
radica@gmail.com
Rajko Bernik
Rajko Bernik
BF, Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
telefon:
mobitel:
fax:
rajko.bernik@bf.uni-lj.si
Rajko Ocepek
Rajko Ocepek
Koroška 12
1000 Ljubljana
telefon:
mobitel:
fax:
rajko@ssdl.si
Renato Kocbek
Renato Kocbek
Šetarova 8
2230 Lenart v Slovenskih Goricah
telefon:
mobitel:
fax:
renato.kocbek@gmail.com
Renato Orlovčič
Renato Orlovčič
Veščica 16 a
9240 Ljutomer
telefon:
mobitel:
fax:
renatorlovcic@gmail.com
Robert Križan
Robert Križan
Zagorica 13
1292 Ig
telefon:
mobitel:
fax:
robi.krizan@gmail.com
Robert Sobočan
Robert Sobočan
Zgornji Kamenščak 13/a
9240 Ljutomer
telefon:
mobitel:
fax:
sobočan.robert@gmail.com
Rok Damijan
Rok Damijan
Ptujska c. 75
2317 Rače
telefon:
mobitel:
fax:
rok.damijan@gmail.com
Rok Račečič
Rok Račečič
Brod 78
8000 NOVO MESTO
telefon:
mobitel:
fax:
rracecic@gmail.com
Roman Gregorn
Roman Gregorn
Letuš 76/1
3327 Šmartno ob Paki
telefon:
mobitel:
fax:
roman.gregorn@meja.si
Roman Karo
Roman Karo
Dravska
2250 Ptuj
telefon:
mobitel:
fax:
roman.karo973@gmail.com
Roman Kranar
Roman Kranar
Malna B.Š.
2223 Jurovski dol
telefon:
mobitel:
fax:
roman@ssdl.si
Romana Rečnik
Romana Rečnik
Zagaj 15/a
3232 Ponikva
telefon:
mobitel:
fax:
rrvita@siol.net
Romeo Kanižaj
Romeo Kanižaj
Belica, Špelska 2
40319 Belica
telefon:
mobitel:
fax:
sevis@medjimurka-bs.hr
Rozalija Geršak
Rozalija Geršak
Ul. 25.maja 16
2250 Ptuj
telefon:
mobitel:
fax:
rozalija@ssdl.si
http://
Rozika Rak
Rozika Rak
Morje 65/a
2313 Fram
telefon:
mobitel:
fax:
rozika.rak@ssdl.si
http://
Rudi in Tadej Povhe
Rudi in Tadej Povhe
Vinje 22
1262 Dol pri Ljubljani
telefon:
mobitel:
fax:
povhenavtika@gmail.com
Rudolf Ovnik
Rudolf Ovnik
Gradišče 10
1276 Primskovo
telefon:
mobitel:
fax:
rudolfo@ssdl.si
Rudolf Šantl
Rudolf Šantl
Betettova 9
2000 Maribor
telefon:
mobitel:
fax:
andreja.santl@laninwan.com
Rudolf Šterman
Rudolf Šterman
Ljutomerska c. 11
2270 Ormož
telefon:
mobitel:
fax:
rudolf.sterman@ssdl.si
Sabina Rožman
Sabina Rožman
Jereslavec 1/a
8258 Kapele
telefon:
mobitel:
fax:
artisk@siol.net
Samo Upelj
Samo Upelj
Senožeti 73 a
1262 Dol pri Ljubljani
telefon:
mobitel:
fax:
samo.upelj@gmail.com
Sandi Zupančič
Sandi Zupančič
V Radno 74
1351 Brezovica pri Ljubljani
telefon:
mobitel:
fax:
sanchos1973@gmail.com
Savo Avsec
Savo Avsec
Krka 1
8000 Novo Mesto
telefon:
mobitel:
fax:
savo@ssdl.si
http://
Silvo Prijanovič
Silvo Prijanovič
Belčji vrh 4
8343 Dragatuš
telefon:
mobitel:
fax:
silvo.prijanovic@gmail.com
Simon Klančnik
Simon Klančnik
Podgorje 46
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
telefon:
mobitel:
fax:
simon.klancnik@um.si
Simon Mlakar
Simon Mlakar
Ogljenšak 14/a
2314 Zg. Polskava
telefon:
mobitel:
fax:
simon.mlakar@triera.net
Slavko Antonič
Slavko Antonič
Sokolska ul. 17
2000 Maribor
telefon:
mobitel:
fax:
slavko.antonic@ssdl.si
Slavko Peskar
Slavko Peskar
Črešnjice 18
8222 Otočec
telefon:
mobitel:
fax:
slavko.peskar@siol.net
Srečko Gole
Srečko Gole
Gorenji Suhadol 28
8321 Brusnice
telefon:
mobitel:
fax:
srecko.gole@gmail.com
http://
Srečko Medved
Srečko Medved
Črešnjice 29
8222 Otočec
telefon:
mobitel:
fax:
srecko.medved@ssdl.si
Srečo Škraba
Srečo Škraba
Črna vas 104
1000 Ljubljana
telefon:
mobitel:
fax:
sreco.skraba@ssdl.si
http://
Stane Rožman
Stane Rožman
Naselje NE 5
8270 Krško
telefon:
mobitel:
fax:
stane.rozman@gmail.com
Stanislav Gobec
Stanislav Gobec
Mestinje 60
3241 Mestinje
telefon:
mobitel:
fax:
stanislav@ssdl.si
Stanislav Modlic
Stanislav Modlic
Kopriva 2/a
9240 Ljutomer
telefon:
mobitel:
fax:
stanislav.modlic@gov.si
Stanislav Zupančič
Stanislav Zupančič
Rumanja vas 41
8351 Straža
telefon:
mobitel:
fax:
stanislavz@ssdl.si
Stanko Hojs
Stanko Hojs
Lastomerci 21
9250 Gornja Radgona
telefon:
mobitel:
fax:
stanko.hojs@ssdl.si
Stanko Kauran
Stanko Kauran
Gačnik 27
2211 Pesnica
telefon: 051 244 450
mobitel:
fax:
stanislav.kauran@gmail.com
Štefan Kovač
Štefan Kovač
Jugovo 7
9231 Beltinci
telefon:
mobitel:
fax:
stefan.kovac@zgs.gov.si
Štefka Čretnik
Štefka Čretnik
Levič 25
2318 Laporje
telefon:
mobitel:
fax:
stefka.cretnik@gov.si
Tadej Cvetko
Tadej Cvetko
Mihovci 19
2274 Velika Nedelja
telefon:
mobitel:
fax:
cveleboy@gmail.com
Tadej Pačnik
Tadej Pačnik
Jamnica 2
2391 Prevalje
telefon:
mobitel:
fax:
info@ekokmetija-zvonik.si
Tanja Ficko Trček
Tanja Ficko Trček
Žirovski vrh 89
4226 Žiri
telefon:
mobitel:
fax:
tanja.ficko@gmail.com
Tatjana Horvat
Tatjana Horvat
Biš 36/a
2254 Trnovska vas
telefon:
mobitel:
fax:
tatjana_horvat@ssdl.si
Tatjana Kerčmar
Tatjana Kerčmar
V Radno 74
1351 Brezovica pri Ljubljani
telefon:
mobitel:
fax:
tkercmar@gmail.com
Tatjana Zupan
Tatjana Zupan
KGZ Sava, sadovnjak Resje
4240 Radovljica
telefon:
mobitel:
fax:
tatjana.zupan@kgz-sava.si
Tilen Kač
Tilen Kač
Lovska ul. 36
2001 Maribor
telefon:
mobitel:
fax:
tilen_kac@ssdl.si
Tomaž Flac
Tomaž Flac
Lovska ul. 36
2001 Maribor
telefon:
mobitel:
fax:
tomaz.flac@ssdl.si
Tomaž Pliberšek
Tomaž Pliberšek
Sp.Nova vas 8/b
2310 Slovenska Bistrica
telefon:
mobitel:
fax:
tomitim@gmail.com
Tone Pajk
Tone Pajk
Vrenska gorca 14
3255 Buče
telefon:
mobitel:
fax:
tonep@ssdl.si
Uroš Milher
Uroš Milher

3000 Celje
telefon:
mobitel:
fax:
uros.milher@gmail.com
Urška Topolšek
Urška Topolšek - Turistična
Križevec 11
3206 Stranice
telefon:
mobitel:
fax:
urska.kmetija@gmail.com
Uzeir Hrnić
Uzeir Hrnić
zagaj 5
3256 Bistrica ob Sotli
telefon:
mobitel:
fax:
uzeir@sadjarstvo.com
Valentin Kodrič
Valentin Kodrič
Golovec 29
1420 Trbovlje
telefon:
mobitel:
fax:
valentin.kodric@gmail.com
Verica Bokan
Verica Bokan
Rogašovci 64
9262 Rogašovci
telefon:
mobitel:
fax:
sedej.andrej@gmail.com
Vid Vičič
Vid Vičič
Župančičeva 30
6250 Ilirska Bistrica
telefon:
mobitel:
fax:
vid.vicic@ssdl.si
Vida Zver
Vida Zver
Miklošičeva ulica 45
9000 Murska Sobota
telefon:
mobitel:
fax:
vida_zver@ssdl.si
Vinko Cvetko
Vinko Cvetko
Na Lipico 2
2230 Šentjur
telefon:
mobitel:
fax:
vinko@ssdl.si
http://
Vinko Mastnak
Vinko Mastnak
Ponikva 5/a
3232 Ponikva
telefon:
mobitel:
fax:
vinkom@ssdl.si
Vinko Plemenitaš
Vinko Plemenitaš
Slave Klavore 3
9000 Murska Sobota
telefon:
mobitel:
fax:
vinko.plemenitas@t-2.net
Vinko Zidovnik
Vinko Zidovnik
Leskovec 43
2331 PRAGERSKO
telefon:
mobitel: 031 453 584
fax:
vzidovnik@gmail.com
Vjanej Vičič
Vjanej Vičič
Župančičeva 30
6250 Ilirska Bistrica
telefon:
mobitel:
fax:
vvdelises@gmail.com
Vladimir Bobičanec
Vladimir Bobičanec

telefon:
mobitel:
fax:
vladimir.bobicanec@gmail.com
Vladimir Zabukošek
Vladimir Zabukošek
Laze pri Dramljah 25/a
3222 Dramlje
telefon:
mobitel:
fax:
vlado.zabukosek@gmail.com
Vlado Klakočar
Vlado Klakočar
Cankarjeva 4
8290 Sevnica
telefon:
mobitel:
fax:
lado.orlek@gmail.com
Vlado Moulis
Vlado Moulis
A. Starčević 6
43500 Daruvar, Hrvatska
telefon:
mobitel:
fax:
vlado.moulis@bj.t-com.hr
Vojko Bizjak
Vojko Bizjak
Obrtniška 26
1420 Trbovlje
telefon:
mobitel:
fax:
bizjak.vojko@gov.si
http://
Vojko Podgornik
Vojko Podgornik
Lackova 78
2000 Maribor
telefon:
mobitel:
fax:
vojko.podgornik@mikro-polo.si
Vojko Urbas
Vojko Urbas
Šentvid pri Stični 174
1296 Šentvid pri Stični
telefon:
mobitel:
fax:
vojkou@gmail.com
Žiga Pavlič
Žiga Pavlič
Poljska pot 5
4248 Lesce
telefon:
mobitel: 040562101
fax:
zigapavlic@gmail.com
Zlatko Pavlin
Zlatko Pavlin
trčova 10
2000 Maribor
telefon:
mobitel:
fax:
zlatko@ssdl.si
Zoran Anderlič
Zoran Anderlič
Hajnsko 11/a
3253 Pristava
telefon:
mobitel:
fax:
klime.zoran@gmail.com
Zoran Korpar
Zoran Korpar
Novo selo ob Dravi, Prvomajska
4000 Čakovec, Hrvatska
telefon:
mobitel:
fax:
let@email.t-com.hr; 321korni@gmail.com
Zoran Šaponia
Zoran Korpar
V Sige 8
1260 Ljubljana Polje
telefon:
mobitel:
fax:
zoran.saponia@danfoss.com
Zorka Fašalek
Zorka Fašalek
Štajngrob 40
8297 Šentjanž
telefon:
mobitel:
fax:
zorka.fasalek@gmail.com
Zvonko Drozg
Zvonko Drozg
Ul.E.Starovasnik 36, Zg.Poljč
2319 Poljčane
telefon:
mobitel:
fax:
natalija.drozg@gmail.com
http://