banner

Predstavitev

Poslanstvo

Društvo povezuje pridelovalce lupinastega sadja - orehov, lešnikov in kostanjev; strokovnjake s tega področja ter ljubitelje in simpatizerje.

 

 

Sedež

Vinarska 14, 2000 Maribor
tel/fax: 02 251 17 55
e-pošta: anita.solar@bf.uni-lj.si 

 

Ustanovitev

Ustanovljeno je bilo decembra 1999 v Hočah pri Mariboru.

 

Članstvo

Vključuje 170 članov.

 

Strokovno vodenje

 

dr. Anita Solar, znan. svet. za sadjarstvo, Biotehniška fakulteta Ljubljana, Agronomija, Raziskovalno polje za lupinarje, Vinarska 14, 2000 Maribor.

 

Organi

Upravni odbor:
Predsednica: dr. Anita Solar, anita.solar@bf.uni-lj.si

Tajnica: Štefka Čretnik, stefka.cretnik@gov.si
Blagajničarka: dr. Metka Hudina, metka.hudina@bf.uni-lj.si
Član: Vlado Klakočar

Član: Jože Krajnčič

Član: Janez Končar 
 

Nadzorni odbor:
Ivan Jarc
Marija Kramar
Marjan Čretnik

Častno razsodišče:
Franc Logar
Marko Trošt